FIGHT KIDS CANCER

Dit is een van de resultaten waar we het meest trots op zijn.

FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk) en de Stichting Kriibskrank Kanner (Luxemburg) dat als doel heeft de meest innovatieve behandelingen te bevorderen dankzij de samenwerking en financiering van onderzoek naar kinderkanker op Europees niveau. FIGHT KIDS CANCER roept jaarlijks op tot het indienen van projecten. Sinds 2020 hebben we in totaal 12,25 miljoen euro toegekend waarvan 2,5 miljoen euro door KickCancer wordt gefinancierd.

In september 2022 hebben we onze vierde FIGHT KIDS CANCER oproep voor projecten gelanceerd voor een totaalbedrag van 6,25 miljoen euro. KickCancer heeft de ambitie hiervan 1 miljoen euro te financieren dankzij RUN TO KICK 2023.

In België, Frankrijk, Luxemburg en andere toekomstige Europese landen is het inderdaad de organisatie van onze solidaire en familiale loopwedstrijden die ons in staat stellen de geselecteerde programma’s te financieren. Hoe meer deelnemers en hoe meer mensen we kunnen mobiliseren, hoe hoger het bedrag dat aan de onderzoekers geschonken wordt.

Schrijf je nu in voor RUN TO KICK 2023 al lopend, al sprintend, door een vriend te steunen of ons te sponsoren en help mee om kinderkanker ver weg te sjotten!

Naar aanleiding van de derde projectoproep werden er zeven innovatieve Europese onderzoeksprojecten geselecteerd, die werden gekozen door onafhankelijke internationale experts en dit voor een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro, waarvan KickCancer 1 miljoen euro financiert. Deze projecten hebben als doel vooruitgang te boeken in de kennis en behandeling van volgende ziekten:

In 2021 leidde de tweede projectoproep tot de selectie van vijf innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,45 miljoen euro waarvan € 725 000 door KickCancer werd gefinancierd. Deze vijf projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: B-cel non-Hodgkin lymfoom, Ewingsarcoom, medulloblastoom en neuroblastoom (2 projecten: n°1 & n°2).

In 2020 leidde de eerste oproep tot het indienen van projecten tot de selectie van zes innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,08 miljoen euro waarvan 800 000 € door KickCancer werd gefinancierd. Deze zes projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: hooggradige gliomen (2 projecten: n°1 & n°2), acute myleoïde leukemie, rhabdoïde tumoren, osteosarcoom en neuroblastoom.

FIGHT KIDS CANCER

  • Financiering: €12,25 M sinds 2020 (+ € 6,25 M toegewezen voor 2023)
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3de jaar (terugkerend)
  • Land: Europa
  • Ziekte: Alle soorten kankers
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects