FIGHT KIDS CANCER

Dit is een van de resultaten waar we het meest trots op zijn.

FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk) en de Stichting Kriibskrank Kanner (Luxemburg) met als doel de meest innovatieve behandelingen naar kinderkanker te bevorderen dankzij samenwerking en financiering op Europees niveau. FIGHT KIDS CANCER roept jaarlijks op tot het indienen van projecten.

In oktober 2020 lanceerden we onze tweede oproep naar onderzoeksprojecten voor FIGHT KIDS CANCER. Dit resulteerde in de selectie van vijf nieuwe innovatieve Europese onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,45 miljoen euro, waarvan KickCancer 800 000 € zal financieren. Deze projecten werden verkozen door onafhankelijke internationale experts en hebben als doel vooruitgang te boeken in de kennis en behandeling van volgende ziekten:

B-cel non-Hodgkin lymfoom (klinische proef)

Ewingsarcoom (klinische proef)

Medulloblastoom (translationeel project)

• Neuroblastoom (2 translationele projecten : n°1 & n°2)

In België, Frankrijk, Luxemburg en andere toekomstige Europese landen is het de organisatie van onze solidaire en familiale loopwedstrijden die ons in staat stellen onze programma’s te financieren. Indien het aantal deelnemers en de mobilisatie toeneemt, zal het bedrag dat aan de onderzoekers wordt geschonken evenredig toenemen.

Neem deel aan RUN TO KICK 2021 al lopend, sprintend, door een vriend te steunen of ons te sponsoren en help mee om kinderkanker ver weg te sjotten!

In 2020 leidde de eerste oproep tot het indienen van projecten tot de selectie van zes innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,08 miljoen euro waarvan 800 000 € door KickCancer werd gefinancierd. Deze zes projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: hooggradige gliomen (2 projecten), acute myleoïde leukemie, rhabdoïde tumoren, osteosarcoom en neuroblastoom.

FIGHT KIDS CANCER

  • Financiering: 3 000 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: Terugkerend op een jaarlijks basis
  • Land: Europa
  • Ziekte: Alle soorten kankers
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects