FIGHT KIDS CANCER

Dit is een van de resultaten waar we het meest trots op zijn.

FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk), de Stichting Kriibskrank Kanner (Luxemburg), CRIS Cancer Foundation (Spanje) en KiKa (Nederland) dat als doel heeft de meest innovatieve behandelingen te bevorderen dankzij de samenwerking en financiering van onderzoek naar kinderkanker op Europees niveau. FIGHT KIDS CANCER roept jaarlijks op tot het indienen van projecten. Sinds 2020 hebben we in totaal 18,04 miljoen euro toegekend waarvan 3,5 miljoen euro door KickCancer wordt gefinancierd.

In september 2023 hebben we onze vijfde FIGHT KIDS CANCER oproep voor projecten gelanceerd. Deze keer hebben we besloten om ons uitsluitend te richten op innovatief onderzoek voor kinderen en adolescenten met hersentumoren, omdat deze tot de dodelijkste kankersoorten bij kinderen behoren. FIGHT KIDS CANCER zal de fondsen van de solidariteitslopen in 2024 (KickCancer's 7e RUN TO KICK vindt plaats op 29/09/2024) exclusief gebruiken om het onderzoek naar hersentumoren te versnellen.

In België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en andere toekomstige Europese landen kunnen we dankzij de opbrengsten van de familiale solidariteitslopen de geselecteerde programma’s financieren. Hoe meer deelnemers en hoe meer mensen we kunnen mobiliseren, hoe hoger het bedrag dat aan de onderzoekers geschonken wordt.

In 2023 leidde de vierde projectoproep tot de selectie van negen innovatieve Europese onderzoeksprojecten, door onafhankelijke internationale experts, voor een totaalbedrag van 4,29 miljoen euro, waarvan KickCancer 1 miljoen euro heeft gefinancierd. Deze 9 projecten gaan over de volgende ziekten: alle hersentumoren (klinische studie), hodgkinlymfoom (translationeel project), mMedulloblastoom (translationeel project), diffuus intrinsieke ponsgliomen of DIPG’s (twee translationele projecten: n°1 & n°2), T-cel acute lymfoblastische leukemie (translationeel project), hoog-risico gliomen (translationeel project), alle types kanker, neveneffecten van radiotherapie (translationeel project) en Ewingsarcoom (translationeel project).

De derde projectoproep leidde tot de selectie van zeven innovatieve Europese onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 5,75 miljoen euro, waarvan KickCancer 1 miljoen euro bijdroeg. Na deze eerste “closing” werden nog eens drie projecten van de reservelijst “gered” en solo door Imagine for Margo (1 project) en KiKa (2 projecten) gefinancierd voor een totaal van 1,5 miljoen euro.

Deze 7 projecten gaan over de volgende ziekten: Neuroblastomen (een klinische studie en twee tanslationele projecten: n°1 & n°2), leukemie en lymfeklierkanker (lymfoom) (een klinische studie), leukemie: twee translationele projecten (een over acute lymfoblastische leukemie en een over acute myeloide leukemie), alle tumoren (een klinische proef).

In 2021 leidde de tweede projectoproep tot de selectie van vijf innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,45 miljoen euro waarvan € 725 000 door KickCancer werd gefinancierd. Deze vijf projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: B-cel non-Hodgkin lymfoom, Ewingsarcoom, medulloblastoom en neuroblastoom (2 projecten: n°1 & n°2).

In 2020 leidde de eerste oproep tot het indienen van projecten tot de selectie van zes innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,08 miljoen euro waarvan 800 000 € door KickCancer werd gefinancierd. Deze zes projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: hooggradige gliomen (2 projecten: n°1 & n°2), acute myleoïde leukemie, rhabdoïde tumoren, osteosarcoom en neuroblastoom.

FIGHT KIDS CANCER

  • Financiering: €18,04 M sinds 2020
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 4de jaar (terugkerend)
  • Land: Europa
  • Ziekte: Alle soorten kankers
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects