Steun aan onderzoek

Steun aan onderzoek

KickCancer financiert klinische studies met als doel nieuwe geneesmiddelen te testen op kinderen in veilige en ethische omstandigheden via fundamenteel of translationeel onderzoek om de oorzaak en de werking van kinderkanker beter te begrijpen, wat op termijn zal leiden tot het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen kinderkanker.

FIGHT KIDS CANCER: KickCancer financiert innovatieve onderzoeksprojecten in Europa

Omdat, gelukkig genoeg, elke kinderkanker een zeldzame ziekte is, zal KickCancer meestal onderzoek steunen op Europees niveau - wat de enige manier is om voldoende patiënten te bereiken.

Om de beste projecten te selecteren, hebben we samen met de Europese organisatie Imagine for Margo uit Frankrijk en Kriibskrank Kanner Fondatioun uit Luxemburg, een waterdicht selectieproces opgezet: de FIGHT KIDS CANCER call voor Europese projecten.

KickCancer promoot een vernieuwende aanpak van kinderkanker, niet alleen door onderzoek te financieren maar ook door ervoor te zorgen dat andere spelers kinderkanker niet vergeten en dat ze hierin investeren.

Lange termijn impact

Op Europees niveau

Op Europees niveau maakt KickCancer actief deel uit van CCI-Europe (Childhood Cancer International - Europe) die 63 aangesloten verenigingen uit 37 Europese landen bijeenbrengt. CCI-E pleit voor veranderingen in de Europese wetgeving die een betere behandeling van kinderen met kanker bevordert.

We nemen actief deel aan het EU4Health programma om kinderkanker een prioriteit te maken via onze aanbevelingen en participatie aan het Horizon Europe programma (met de ‘Cancer Mission’) en het ‘Europe’s Beating Cancer Plan’. Deze beleidsprogramma’s bieden de mogelijkheid om een grote katalysator te creëren voor innovatie op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.

KickCancer draagt ook bij tot het Accelerate platform, dat alle actoren op het vlak van kinderkanker verenigt (farmaceutische laboratoria, onderzoekers, artsen, wetgevers en ouders) om sneller toegang te verlenen tot innovatieve geneesmiddelen.

Op Belgisch niveau

Op Belgisch niveau wenst KickCancer de wetgeving aan te passen, met de steun van de Belgische Vereniging van Kinder-Hematologen en Oncologen (BSPHO), zodat jonge kankerpatiënten die in België behandeld worden efficiënter ondersteund worden, zoals bijvoorbeeld voor de systematische terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen of voor de vereenvoudiging van terugbetalingen van hospitalisatiekosten in het buitenland.

Cure. Don’t cry

Bewustmaking

Bewustmaking

Om meer kinderen met kanker te genezen en ervoor te zorgen dat de bijwerkingen van de huidige behandelingen op lange termijn verminderen, moeten we eerst en vooral toegeven dat er een probleem is en dat het beter kan.

Dit is de reden waarom KickCancer zich inzet zodat de patiënten zelf, maar ook de bevolking in het algemeen, de specifieke kenmerken van kinderkanker begrijpen alsook de oplossingen die KickCancer voorstelt.

De steun van een brede bevolking is de enige manier om te slagen wanneer men meer onderzoek wil financieren en wil pleiten voor het opzetten van een reglementair en cultureel klimaat dat meer onderzoek en de ontwikkeling van betere behandelingen tegen kanker voor jonge patiënten zal bevorderen.

KickCancer ontwikkelde een eerste grote bewustmakingscampagne in september 2020 met als thema ‘kinderspel’... Dus, durven of niet, kinderkanker negeren?

Deze bewustmakingscampagne wordt genereus mogelijk gemaakt dankzij de spelers van de Nationale Loterij.