Een wereldwijde klinische studie om komaf te maken met lymfeklierkanker

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2021. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2021 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Klik hier om te zien hoe Dr. Amos Burke dit innovatief FIGHT KIDS CANCER project uitlegt.

B-cell non-Hodgkin lymfoom (B-NHL) is een kanker van het lymfestelsel die zijn oorsprong vindt in B-cellen. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in ons immuunsysteem.

Het project “Glo-BNHL” is gericht naar kinderen bij wie de kanker terugkomt (herval) of die niet reageren op standaardbehandelingen (refractair).

Ondanks de intensieve behandelingen zijn de overlevingskansen bij kinderen amper 30%. Er zijn veel nieuwe behandelingen ontwikkeld voor dit type lymfoom bij volwassenen; hoog tijd om te onderzoeken welke het beste aanslaan bij jonge patiënten.

In Europa en Noord-Amerika zijn er jaarlijks gemiddeld 90 patiënten die niet reageren op de standaardbehandeling. Net daarom is trans-Atlantische samenwerking zo belangrijk om de meest efficiënte en minst toxische geneesmiddelen te vinden.

“Glo-BNHL” is een klinische en wereldwijde studie die al doel heeft (1) te evalueren – al dan niet in combinatie met bestaande behandelingen – hoe toxisch en efficiënt de meest belovende nieuwe geneesmiddelen zijn voor kinderen met kanker om zo (2) de overlevingskansen bij deze patiënten te verhogen.

Enerzijds bestaat er een groot aantal moleculen die bij jonge patiënten kan worden getest en anderzijds kennen we slechts een klein aantal jonge patiënten die in aanmerking komen voor een experimentele klinische proef. Dit vertaalt zich naar de noodzaak om een stapsgewijze aanpak te hanteren om een snelle evaluatie te bekomen van de meest veelbelovende behandelingen. Dit programma zal een uniek wereldwijd platform creëren voor vroegtijdige klinische proeven bij een terugkerende en refractaire B-NHL.

De studie zal van start gaan in minstens 30 centra in een twaalftal landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, met een mogelijke verdere uitbreiding. De deelnemers worden verdeeld over 3 behandelingsgroepen, die elk een ander nieuw middel zullen voorstellen.

Naast het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten zal deze proef gericht zijn op een beter wetenschappelijk begrip van de biologie van pediatrische B-NHL, met als doel te identificeren welke resistentiemechanismen met nieuwe behandelingen kunnen worden aangepakt.

De huidige standaardbehandelingen zijn zeer toxisch voor jonge patiënten, daarom hopen we nieuwe, minder agressieve standaardbehandelingen te vinden voor alle kinderen met B-NHL en tegelijk “vangnetmoleculen” te ontwikkelen voor kinderen die zouden hervallen.

Ten slotte zal dit platformonderzoek dienen als referentie voor andere ziekten door bloot te leggen wat de voordelen zijn van het testen van verschillende agentia bij een zeldzame groep binnen een mondiale context. Dit met gebruik van de werkingsmechanismen van nieuwe agentia.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer verbindt zich ertoe de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België worden behandeld en aan de studie wensen deel te nemen.

Een wereldwijde klinische studie om komaf te maken met lymfeklierkanker

  • Financiering: €1 161 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 36 maanden (totale duur van het project: 7 jaar)
  • Land: VK, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland
  • Ziekte: Lymphoom
  • Status: Lopend

Other Projects