Verslaan van herval en resistentie tegen behandeling bij bloedkanker (AML)

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2020. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2020 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Ontdek de video van het project.

Veel kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) hervallen (35-45%) en de totale overlevingskans blijft laag (60-75%).

Genetische afwijkingen die door AML-cellen worden gedragen, zijn verantwoordelijk voor het hervallen en resistentie tegen de behandeling.

We weten nu dat de cellen uit de micro omgeving van het beenmerg een rol spelen bij het "in stand houden" van AML-cellen en bij de resistentie tegen behandeling. Dit "ALARM3"-project zal zich richten op AML-cellen bij herval en het begrijpen van hun interacties met de micro omgeving van het beenmerg om zo nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Het projectteam zal nauw samenwerken met Franse en Britse teams die een klinische studie uitvoeren bij kinderen met een herval of hardnekkige acute myeloïde leukemiepatiënten.

Dit project is gericht op herval en omvat:

- Een genomische karakterisering bij de eerste diagnose en herval van AML en beenmergcellen,

- Een studie naar de evolutie van de gevoeligheid van de behandeling tussen de eerste diagnose en de herval,

- Een identificatie van nieuwe tumormarkers die het mogelijk maken om beter de patiënten met het grootste risico op herval te identificeren. Prognostische markers zijn klinische symptomen die ons toelaten om de ene patiëntengroep te onderscheiden van de andere (zoals de aanwezigheid van een eiwit, een specifieke genomische afwisseling...).

Tot slot is dit project gebaseerd op verschillende benaderingen om (i) de karakterisering van de terugval- en resistentiemechanismen te verbeteren, (ii) nieuwe doelgerichte geneesmiddelen te ontdekken en (iii) de evolutie van de gevoeligheid van de behandeling te begrijpen met als uiteindelijk doel de uitkomst van de behandeling te verbeteren door middel van gepersonaliseerde therapeutische strategieën.

Dit project is gericht op het identificeren van nieuws behandelingsmogelijkheden voor kinderen met een acute myeloïde leukemie. Als de conclusies van de studie overtuigend zijn, zal het project dus alle kinderen (Belgische, Europese en andere) ten goede komen.

Verslaan van herval en resistentie tegen behandeling bij bloedkanker (AML)

  • Financiering: 499 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Frankrijk (centrums in Parijs, Lyon en Marseille)
  • Ziekte: Acute myeloïde leukemie
  • Status: Lopend

Other Projects