Op zoek naar de perfecte aanwijzing om toxiciteit bij Hodgkinlymfoom te verminderen

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze vierde Europese projectoproep, FIGHT KIDS CANCER 2023. De projecten worden gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun, CRIS Cancer Foundation, KiKa en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK dat we dit innovatieve project zullen kunnen realiseren. Schrijf je in voor RUN TO KICK 2024 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Klassiek Hodgkin lymfoom (kHL) maakt 15% uit van alle kankergevallen bij kinderen en adolescenten en is de eerste oorzaak van kanker tijdens de puberteit.

Vandaag de dag overleeft (op de lange termijn) bijna 90% van de patiënten met kHL met "klassieke" behandelingen zoals chemotherapie in combinatie met radiotherapie. Deze behandelingen zijn wel zeer toxisch tijdens de behandeling ("acute" toxiciteit), maar kunnen ook later op lange termijn bijwerkingen veroorzaken ("lange termijn" toxiciteit). Daarom moeten we ons richten op de vermindering van zowel acute toxiciteit als deze op lange termijn.

Om de toxiciteit te verminderen, moeten we de intensiteit van de behandelingen verminderen. Dat kunnen we alleen maar doen door eerst de patiënten met de "lagere" risicotypes van kHL goed te identificeren. Dit noemen we "risicostratificatie".

Tegenwoordig worden patiënten in risicogroepen ingedeeld op basis van beeldvorming (zoals scans).

Dit project ('Eurholy') is erop gericht een nieuwe methodologie te definiëren om patiënten in te delen door een nieuwe biologische marker te ontwikkelen die kan worden gevonden in het bloed van de patiënt. Onderzoek naar lymfeklierkanker bij volwassenen toont inderdaad aan dat een "vloeibare biopsie", waarbij wordt gezocht naar circulerend DNA van de kanker, een efficiënte aanpak is. Dit project zoekt naar de typerende cellen van deze kanker, de multinucleaire reusachtige cellen met de naam Hodgkin en Reed-Sternberg (HRS).

De onderzoeksteams hebben toegang tot 500 monsters uit eerdere onderzoeken. Ze zullen ook monsters van 400 extra patiënten opnemen in de lopende klinische onderzoeken.

Dankzij een nauwkeurigere risicostratificatie zal het mogelijk worden om de lange termijn toxiciteit van de behandelingen te verminderen door de patiënten te identificeren voor wie radiotherapie niet nodig is en door voor hen enkele van de meest toxische chemotherapieën te schrappen.

Op zoek naar de perfecte aanwijzing om toxiciteit bij Hodgkinlymfoom te verminderen

  • Financiering: € 500 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar
  • Land: Frankrijk, Duitsland
  • Ziekte: Hodgkin Lymfoom
  • Status: Te openen

Other Projects