Een ijzersterk duo om medulloblastoma te vernietigen

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2021. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2021 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Klik hier om te zien hoe Dr. John Anderson dit innovatief FIGHT KIDS CANCER project uitlegt.

Medulloblastoom is een hoog-risico hersenkanker bij kinderen. Het is de meest voorkomende hersenkanker (vormt 20% van de hersen- en ruggenmergtumoren). Vandaag de dag veroorzaken behandelingen aanzienlijke bijwerkingen op lange termijn en het aantal ongeneselijke patiënten met herval blijft zeer hoog.

Er is dan ook dringend behoefte aan de ontwikkeling van meer gerichte en efficiëntere behandelingen zonder de bijwerkingen van de huidige therapieën.

Het translationeel onderzoeksproject “CARBEMED” beoogt de identificatie van een zeer innovatieve behandelingsstrategie die twee immunotherapie-technieken zou combineren, namelijk:

- Een nieuw geneesmiddel uit de klasse “checkpoint inhibitors”, een techniek die verhindert dat kankercellen kunnen ontglippen aan onze witte bloedcellen (zoals normale bloedcellen).

- Een CAR-T celtherapie behandeling die het natuurlijk vermogen van het immuunsysteem om kanker te bestrijden versterkt: de immuuncellen van de patiënt (T-cellen) worden verzameld en vervolgens genetisch gemanipuleerd in het laboratorium om ze in staat te stellen kankercellen te herkennen en te vernietigen. Eenmaal gemodificeerd, worden deze cellen opnieuw ingebracht bij de patiënt.

Het effect van deze behandeling zal in eerste instantie worden getest op muizen.

Dit project brengt een team van onderzoekers samen uit drie Britse instellingen. Zij leggen hun verscheidene vaardigheden op tafel die nodig zijn om dit project in goede banen te leiden: celtherapie, behandeling met geneesmiddelen, analyse van diermodellen en vertaling naar klinische studies.

Veel andere pediatrische en volwassenkankers hebben werkingsmechanismen die vergelijkbaar zijn met die van medulloblastomen. Indien deze combinatie succesvol is, hebben deze patiënten er dus ook baat bij.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer verbindt zich ertoe de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België worden behandeld en aan de studie wensen deel te nemen.

Een ijzersterk duo om medulloblastoma te vernietigen

  • Financiering: 499 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 36 maanden
  • Land: VK: Universiteit van Newcastle, University College London Institute of Child Health, Institute of Cancer Research
  • Ziekte: Medulloblastoom
  • Status: Lopend

Other Projects