De stoute, onrijpe neuroblastoomcellen onder controle dankzij een nieuw medicijn

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese roeping, FIGHT KIDS CANCER 2022. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2022 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd! Schrijf je in voor RUN TO KICK 2023 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Ondanks de bestaande intensieve behandelingen, blijven de overlevingskansen voor kinderen met neuroblastoom die hervallen zijn (d.w.z. dat de kanker is teruggekomen) bijzonder laag; minder dan 20% van de kinderen wordt op lange termijn genezen verklaard.

Vijf jaar geleden werd aangetoond dat de neuroblastoomtumorcellen er enigszins anders uitzien bij de patiënten die hervallen zijn maar niet op de behandelingen reageren dan bij de hervallen patiënten die er wel op reageren. Onderzoekers ontdekten dat de cellen die de herval veroorzaken lijken op onrijpe cellen van dat type. Er werd gesuggereerd dat deze cellen daardoor aan de chemotherapie kunnen ontsnappen en dodelijke hervallen van neuroblastoom kunnen veroorzaken. Wat deze patiënten zou kunnen helpen is een medicijn dat onrijpe neuroblastoomcellen doodt. Ooit is er al eentje ontdekt geweest, maar helaas was die niet geschikt voor patiënten.

Dit project wil een nieuwe generatie van dat type medicijn, de zogenoemde GEN1029, testen op een xenograft muismodel voor neuroblastoom om te zien of het medicijn in staat is om herval tegen te gaan.

Parallel daarmee zal dit project het mogelijk maken om de aanwezigheid van onrijpe cellen in menselijke neuroblastoomtumoren op te sporen.

Bijgevolg zal dit project alle informatie opleveren die nodig is om te beslissen of het nieuwe GEN1029-medicijn moet worden getest.

Uiteindelijk zou dit project kunnen leiden tot de opstart van een klinische studie waarbij het nieuwe GEN1029 wordt toegevoegd aan de huidige behandeling voor hervallen patiënten bij wie onrijpe neuroblastoomcellen werden gedetecteerd. En dat zal hopelijk de overlevingskansen van kinderen met neuroblastoom verhogen.

De stoute, onrijpe neuroblastoomcellen onder controle dankzij een nieuw medicijn

  • Financiering: 400 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Nederland, Duitsland, België
  • Ziekte: Neuroblastoom
  • Status: In opstart

Other Projects