Structurele financiering voor een coördinatiecel in België

De Belgische Vereniging voor Pediatrische Hermato-Oncologie (BSPHO) verenigt artsen en gezondheidszorgprofessionals van de 8 Belgische centra met een pediatrische hermato-oncologie-eenheid.

Het BSPHO coördineert de opleiding van de professionals en de deelname van de Belgische centra aan de Europese klinische studies.

Tot 2020 steunden de activiteiten van het BSPHO voornamelijk op de tijd en goodwill van toegewijde clinici, alsook op 3,8 VTE’s, waarvan het salaris wordt gefinancierd door The Belgian Cancer Plan.

Samen met de Koning Boudewijnstichting heeft KickCancer het BSPHO gesteund tijdens zijn poging om de hefbomen voor verbetering van zijn werk te identificeren.

Uit dat onderzoek bleek dat BSPHO een algemeen directeur nodig had die toezicht zou houden op de activiteiten en de strategie zou coördineren – een strategie die nog steeds door de raad van bestuur zou worden bepaald.

Pierre Mayeur is in juni 2020 aangetreden als algemeen directeur van de BSPHO en samen met hem zullen we blijven werken aan het optimaliseren van de werking van de BSPHO en aan de optimalisering van de samenwerking tussen de 8 oncologiecentra in België om zo de zorg voor Belgische kinderen en jongeren met kanker te verbeteren.

KickCancer financiert de functie van directeur alsook de nodige tools om de samenwerking tussen de directeur en de VTE’s van het BSPHO te verzekeren.

Structurele financiering voor een coördinatiecel in België

  • Financiering: 100 000 euro per jaar
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: Terugkerend
  • Land: België
  • Ziekte: Alle tumoren
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects