De stoutste T-ALL cellen herkennen om meer kinderen te genezen!

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze vierde Europese projectoproep, FIGHT KIDS CANCER 2023. De projecten worden gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun, CRIS Cancer Foundation, KiKa en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK dat we dit innovatieve project zullen kunnen realiseren. Schrijf je in voor RUN TO KICK 2023 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren


Acute lymfoblastische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. ALL kan zowel B- als T-cellen aantasten (B- of T-ALL). Thans genezen ongeveer 80% van alle getroffen patiënten.

Wanneer een kind met T-ALL niet reageert op de initiële behandeling ("resistente ziekte") of de kanker komt terug ("terugval"), daalt zijn of haar genezingskans tot onder de 25%. Om de overlevingskansen van deze patiënten te verbeteren, moeten we onze inzichten in de biologie van T-ALL verbeteren en "biomarkers" identificeren die ons helpen te begrijpen welke patiënten de meeste kans hebben op weerstand tegen behandeling of terugval.

Onderzoek naar een beter begrip van de mechanismen van T-ALL is echter moeilijk omdat het aantal patiënten per land beperkt is. Om dit te verhelpen hebben 14 Europese landen hun krachten gebundeld om één klinisch onderzoek voor kinderen en AYA's te ontwikkelen, genaamd "ALLTogether1". Dit brede klinische onderzoek brengt een kritisch aantal monsters van patiënten samen (200 nieuwe patiënten met T-ALL per jaar) die bestudeerd kunnen worden om ons begrip van de resistentiemechanismen van T-ALL te verbeteren.

Deze studie is gericht op het analyseren van veranderingen in genen en eiwitten in resistente T-ALL cellen, na expansie van deze cellen in muizen. De onderzoekers zullen kunstmatige intelligentie gebruiken om computersimulaties te maken van de samenstelling van de leukemiecellen om de respons op nieuwe behandelingen te voorspellen. Daarnaast zullen leukemiecellen in het lab worden getest om te begrijpen hoe mogelijke combinaties van bestaande medicijnen leukemiecellen kunnen doden.

Het doel van dit project is om een testplatform te ontwikkelen om te bepalen welke combinaties van bestaande medicijnen effectief zijn om deze specifieke groep patiënten met T-cel leukemie te behandelen. Dit onderzoek zal de ontwikkeling van medicijnen versnellen en de toegang tot gepersonaliseerde behandelingen in de toekomst verbeteren.

De stoutste T-ALL cellen herkennen om meer kinderen te genezen!

  • Financiering: € 499 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Ierland, Zweden, België
  • Ziekte: T-cel acute lymfoblastische leukemie
  • Status: In opstart

Other Projects