Beter begrip van de resistentiemechanismen van hoog-risico kankers

In Europa worden jaarlijks 35 000 kinderen, tieners en jongvolwassenen geconfronteerd met kanker. 20% van hen geneest niet.

Als de eerstelijnsbehandelingen niet efficiënt zijn, zal de keuze voor nieuwe therapeutische benaderingen en het begrip van de oorzaak van de resistentie moeten steunen op vergaande analyse van de biologische karakteristieken van de tumors en de analyse van de interactie tussen tumor en patiënt.  

Het project dat KickCancer steunt, heeft als doel om met behulp van de meest recente technologieën, inclusief high debit sequencing technologieën, een volledige moleculaire analyse ter beschikking te stellen wanneer bij kinderen en jonge mensen een hoog-risico tumor wordt vastgesteld. De wijzigingen in profielen in de loop van de behandeling en tijdens de opvolging zullen onderzocht worden dankzij bloedstalen (analyse van het DNA in de tumorcellen).  

Dit project zal leiden tot een beter begrip van de oorzaken van resistentie bij standaardbehandelingen. In samenwerking met andere lopende projecten zullen de resultaten van deze verfijnde analyses de patiënten veel sneller naar een optimale behandelingsstrategie helpen oriënteren. 

Dit project zal onder leiding staan van het Curie Instituut in Parijs, in samenwerking met het Instituut Gustave Roussy. De Franse vereniging van onco-kinderartsen (de SFCE) heeft haar goedkeuring gegeven en het project zal in alle SFCE-centra in Frankrijk opgestart worden. Belgische wetenschapper zullen deelnemen aan het project en de verzamelde gegevens zullen met hen meegedeeld worden in het kader van een pan-Europese project over vloeibare biopsies. Dit project word ook financieel gesteund door de Franse vereniging Imagine for Margo en door de Zwitser vereniging Hubert Gouin Enfance & Cancer.

Stand van zaken: In april 2018 werd de werving van de eerste patiënten opgestart en tot nu toe werden 31 patiënten toegelaten tot het onderzoek. 

Volgende stappen: Een team van onderzoekers van het Marie Curie Instituut zal in april 2019 (en vervolgens jaarlijks) een eerste activiteitenverslag opstellen. Het project zal in 2022 worden afgerond. 

Objectieven

100%
Doel: 200 000 euro op 4 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun

Europese oproep voor onderzoeksprojecten

Tegenwoordig wordt onderzoek vaak gefinanceerd op nationaal vlak of door verschillende netwerken. Wanneer goede doelen fondsen verwerven, gaan ze zelf op zoek naar projecten die geëvolueerd worden door ofwel een intern wetenschappelijk comité ofwel door een ad hoc peer review proces. Enkele grotere oproepen voor dergelijke projecten worden georganiseerd, maar deze zijn voornamelijk gericht op nationale projecten.

Ontdek het project
90%
600 000 euro
Steun