Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven

90% van DIPG-patiënten hebben eenzelfde genetische afwijking, wat leidt tot een volledige reorganisatie van de genexpressie.

Vóór dit project werden deze gevallen onderverdeeld in 2 aparte subgroepen met specifieke karakteristieken: leeftijd bij de diagnose, de neiging om snel metastasen te ontwikkelen, reactie op radiotherapie en overlevingstermijn.

Dit project heeft het bestaan van drie afzonderlijke subgroepen van DIPG’s binnen wat als een uniforme groep werd beschouwd, al bevestigd door de identificatie van verschillen op epigenetisch niveau. De epigenetica is de wetenschap die de uitdrukking en regulatie van de DNA-strengen bestudeert: het concentreert zich op sequenties van het gen en analyseert welke geactiveerd zijn en welke niet.

Deze resultaten zullen het mogelijk maken om verschillende en nieuwe gerichte behandelingen voor deze subgroepen van patiënten te overwegen, ook al lijken ze vanuit een puur genetisch oogpunt één enkele groep te vormen.

Dit project heeft ook ruwe gegevens opgeleverd die, eenmaal geanalyseerd, waardevolle informatie zullen opleveren over de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van deze ziekte en nieuwe therapeutische behandelingsmogelijkheden.

Dit project werd geselecteerd dankzij een samenwerking met het ITCC via een open aanbestedingsprocedure. Negen Europese projecten dienden een voorstel in en werden door vier vermaarde Amerikaanse deskundigen beoordeeld. KickCancer koos de twee beste projecten, waaronder dit project.

Dit project werd geleid door het ‘Institut Gustave Roussy (Parijs, Frankrijk) in samenwerking met het laboratorium van de Universiteit van Heidelberg (Duitsland).

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

  • Financiering: 150 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 1 jaar
  • Land: Frankrijk & Duitland
  • Ziekte: DIPG - Hersentumoren
  • Status: Beëindigd
Steun

Other Projects