De magische kracht van immunotherapie voor kinderen met neuroblastoom die hervallen zijn

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese roeping, FIGHT KIDS CANCER 2022. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2022 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd! Schrijf je in voor RUN TO KICK 2023 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Ondanks de bestaande intensieve behandelingen, blijven de overlevingskansen voor kinderen met neuroblastoom die hervallen zijn (d.w.z. dat de kanker is teruggekomen) bijzonder laag; minder dan 20% van de kinderen wordt op lange termijn genezen verklaard.

Tot op vandaag is er specifiek voor patiënten met neuroblastoom slechts één soort medicijn ontwikkeld. Het is dus van cruciaal belang om nieuwe, efficiëntere en minder toxische behandelingen te vinden.

In de BEACON 2-studie zullen twee nieuwe veelbelovende geneesmiddelen tegen kanker getest worden in combinatie met chemotherapie.

Het eerste geneesmiddel (bevacizumab) is specifiek gericht tegen de bloedvaten die tumoren helpen groeien. Door de groei van die bloedvaten te blokkeren, krijgt de tumor geen toegang tot zijn broodnodige voedingsstoffen. Hierdoor wordt de groei van de tumor vertraagd of verhinderd en sterven de tumorcellen uiteindelijk af.

Het tweede geneesmiddel (dintutuximab beta) is een immunotherapeutisch medicijn dat witte bloedcellen (ons immuunsysteem) in staat stelt om lichaamsvreemde kankercellen te herkennen bij een patiënt. Aangezien kankercellen gemuteerde cellen zijn afkomstig van onze eigen cellen, is ons immuunsysteem zelf niet in staat ze als gevaarlijk te herkennen en worden ze bijgevolg niet aangevallen. Al onze eigen cellen (zowel normale cellen alsook gemuteerde kankercellen) bezitten "checkpoints" die onze witte bloedcellen helpen ze als "eigen cellen" te herkennen om zo te voorkomen dat ze worden aangevallen. Dit tweede geneesmiddel bindt zich aan een molecule op het oppervlak van de neuroblastoomcellen, waardoor het "checkpoint" wordt afgedekt. Wanneer de witte bloedcellen van de patiënt de neuroblastoomcellen passeren, herkennen ze deze niet langer als "eigen cellen" en gaan ze dus over tot het doden van deze lichaamsvreemde kankercellen.

De BEACON 2-studie mikt op de aanwerving van maar liefst 160 patiënten, zodat er bij een grote groep patiënten kan worden nagegaan welke van deze twee behandelingen de beste is. Dit is een cruciale stap om in de praktijk iets te veranderen, want na deze studie zullen artsen in heel Europa de nieuwe behandeling kunnen geven. Ook zullen nieuwe combinaties van geneesmiddelen worden ontwikkeld die de doeltreffendheid van immunotherapie verbeteren, zodat meer kinderen met minder bijwerkingen kunnen genezen.

De magische kracht van immunotherapie voor kinderen met neuroblastoom die hervallen zijn

  • Financiering: 1,5 miljoen euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar
  • Land: VK, FR, CH, BE, DK, IE, NL, ES, CZ, IT, NO, IL (Australië en Nieuw-Zeeland niet gefinancierd door KickCancer).
  • Ziekte: Neuroblastoom
  • Status: In opstart

Other Projects