Resistentie tegen behandeling bij neuroblastomen overwinnen

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2021. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2021 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Klik hier om te zien hoe Dr. Louis Chesler and Dr. Alejandra Bruna dit innovatief FIGHT KIDS CANCER project uitleggen.

Neuroblastoom is een van de meest voorkomende solide tumoren bij kinderen. Het wordt een extracerebrale maligniteit genoemd omdat het zich ontwikkelt vanuit het zenuwstelsel maar zich niet in de hersenen bevindt (voornamelijk in de buik, soms langs de wervelkolom of in de bijnieren).

Het translationele onderzoeksproject “COMBALK” is gericht op kinderen met een hoog-risico neuroblastoom waarvan de tumor een wijziging in het ALK-gen vertoont en bij wie de standaardbehandeling niet aanslaat. Dit vertegenwoordigt tussen 12 en 15% van de patiënten.

Dit project heeft als doel nieuwe behandelingen te vinden om de kans op genezing van deze jonge patiënten, die momenteel heel klein zijn, te verhogen.

De onderzoekers ontdekten dat het ALK-eiwit een belangrijke rol speelt bij de groei van kankercellen bij patiënten met een mutatie binnen het ALK-gen.

Lorlatinib is een gerichte therapie die celdeling verhindert en de groei van kankercellen remt. Lorlatinib remt met name de activiteit van het ALK-eiwit dat bij patiënten met een neuroblastoom aanwezig is.

Lorlatinib wordt nu gebruikt in de eerstelijnsbehandeling als aanvulling op chemotherapie en lokale behandeling. Desondanks ontwikkelen veel patiënten resistentie tegen deze behandeling.

Dit project heeft als doel enerzijds een beter inzicht te krijgen in de rol van het ALK-eiwit en andere factoren bij de ontwikkeling van neuroblastoom bij kinderen en anderzijds de resistentiemechanismen tegen deze ALK-remmer vast te stellen. Vervolgens zal het zich richten op het identificeren van mogelijke nieuwe behandelingen en combinaties om deze resistenties te overwinnen.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer verbindt zich ertoe de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België worden behandeld en aan de studie wensen deel te nemen.

Resistentie tegen behandeling bij neuroblastomen overwinnen

  • Financiering: €500 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 24 maanden
  • Land: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
  • Ziekte: Neuroblastoom
  • Status: Lopend

Other Projects