Gerichte therapieën voor kinderen met een resistente kanker of met een recidief

E-SMART is een klinische studie met een adaptief karakter voor een vroege fase studie van nieuwe geneesmiddelen bij kinderen:

- Adaptief karakter betekent dat de studie het gelijktijdig testen van verschillende geneesmiddelen mogelijk maakt. Bovendien kan deze worden aangepast om nieuwe geneesmiddelen op te nemen zonder de administratieve rompslomp van het openen van een nieuwe proef.

- De geteste nieuwe geneesmiddelen worden momenteel ontwikkeld voor volwassenen maar lijken ook beloftevol voor pediatrische kankers.

Deze klinische studie richt zich tot patiënten met een resistente tumor of bij een terugval en die vooraf een diepe moleculaire analyse hebben ondergaan (hele exoomsequencing en RNA-sequencing) via een specifiek DNA-sequencing programma (zoals iNFORM in België). Deze voorafgaande test laat toe om na te gaan of en welke gerichte therapie relevant is voor de patiënt.

Kortom, de studie zal alle kinderen met eender welk type kanker (vaste tumoren, leukemie of lymfomen) toelaten om snel toegang te krijgen tot nieuwe gerichte therapieën.

De studie werd voor het eerst geopend in Frankrijk in 2016 met 7 therapeutische armen die 5 nieuwe behandelingen evalueren (als monotherapie of in combinatie). De eerste fase van deze studie was een groot succes qua rekrutering van 118 patiënten tot en met mei 2019.

De studie werd uitgebreid naar 5 landen met nieuwe nationale sponsors in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en binnenkort ook in Italië en Denemarken. Het ITCC-netwerk ((Innovative Therapies for Children with Cancer) coördineert alles.

Onze financiële steun zal de opening van drie nieuwe armen mogelijk maken; het dekt het equivalent van één jaar van de structurele kosten voor de coördinatie en uitvoering van de studie. Elke nieuwe arm zal dan extra financiering nodig hebben. Die zal worden verzorgd door het farmaceutische bedrijf dat zijn geneesmiddelen zal laten testen in het kader van E-SMART.

Elk nieuw geneesmiddel zal worden getest met het oog op het indienen van een registratieaanvraag voor de pediatrische indicatie ervan. Dit zal ervoor zorgen dat geneesmiddelen worden geregistreerd voor on-label gebruik bij kinderen.

KickCancer zal het equivalent van één jaar kosten van deze studie oftewel 413.571 € financieren. Onze bijdrage wordt gespreid over vier jaar. Tegelijkertijd zullen Imagine for Margo (Frankrijk) en Fondatioun Kriibskrank Kanner (Luxemburg) de studie ook financieren. Als we het onderzoek voor kinderen met kanker willen versnellen, is samenwerking op Europees niveau even belangrijk voor financiers en onderzoekers als cruciaal voor kinderen met kanker.

Daarnaast zal KickCancer fondsen vrijmaken om Belgische patiënten die naar Frankrijk of Nederland moeten reizen voor deelname aan het onderzoek te helpen. 

Kwaliteitscontrole: dit project werd geselecteerd voor financiering in het kader van competitieve processen door het INCA (Institut National du Cancer, Frankrijk) en CRUK (Cancer Research UK), twee grote bekende organisaties op vlak van kankeronderzoek in Europa.

Objectieven

100%
Doel: 413 571 euro op 4 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun