Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

Door gedurende 3 jaar het salaris van een datamanager te betalen, hebben wij de EPSSG (de Europese studiegroep van onco-pediaters gespecialiseerd in de wekedelensarcomen) in staat gesteld de gegevens van een voltooid klinisch onderzoek naar rhabdomyosarcoom vanuit nieuwe invalshoeken te analyseren.

Het doel was de combinatie van factoren te analyseren die momenteel wordt gebruikt voor de stratificatie van de risicogroep en te bepalen of een andere classificatiemethode moet worden gebruikt om de behandeling van patiënten te verbeteren. Deze studie pleit ook voor een internationale standaardisering van de classificatiemethode.

In totaal werden 2 138 patiënten in de studie opgenomen. Dit project toont aan dat vervanging van een van de factoren resulteerde in een stratificatie die patiënten met een hoger risico op herval beter identificeerde en maakte het mogelijk een nieuw stratificatiemodel te construeren. Meer bepaald werd in het nieuwe behandelingsprotocol een eerste categorie kinderen overgebracht van de risicogroep "hoog risico" naar de risicogroep "standaard", wat het gebruik van lichtere behandelingen rechtvaardigt, in de hoop de door de behandelingen veroorzaakte nevenwerkingen op lange termijn te verminderen.

Anderzijds werd een tweede categorie patiënten overgebracht naar een hogere risicogroep en zal een zwaardere behandeling krijgen in de hoop hun overlevingskansen te verbeteren. Deze nieuwe stratificatie zal verder worden gevalideerd in de momenteel lopende studie over rhabdomyosarcoom.

Dit project heeft ook geleid tot de ondertekening van een internationaal memorandum van overeenstemming tussen Europa en de VS met als doel om bestaande gegevensbanken te delen en geharmoniseerde richtsnoeren vast te stellen voor de registratie van nieuwe patiënten en inzicht in de ziekte consequent te verbeteren.

Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

  • Financiering: 93.000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar
  • Land: Europa
  • Ziekte: Rhabdomyosarcoom
  • Status: Beëindigd
Steun

Other Projects