Een klinische studie om een nieuwe weg in te slaan bij de behandeling van sarcomen

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2021. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2021 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Klik hier om te zien hoe Dr. Pablo Berlanga dit innovatief FIGHT KIDS CANCER project uitlegt.

Het Ewingsarcoom is een kwaadaardige vaste tumor die meestal jonge patiënten treft (80 % van de patiënten is jonger dan 20 jaar).

Net zoals de meerderheid van kinderkankers, is het Ewingsarcoom een zeldzame ziekte. In Europa wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen en jongvolwassenen de diagnose vastgesteld.

De standaardbehandeling voor een Ewingsarcoom bevat chemotherapie en lokale behandeling met radiotherapie of, indien mogelijk, een chirurgische ingreep. Ondanks deze zware behandeling blijven de overlevingskansen voor jonge patiënten, wanneer er bij de diagnose uitzaaiingen worden vastgesteld, amper 30 % en de helft van de gevallen die hervalt, vervalt al tijdens hun initiële behandeling. De laatste decennia zijn er geen doeltreffende geneesmiddelen in de frontlijnbehandeling geïntroduceerd. Het is hoog tijd dat we proberen de overlevingskansen voor deze patiënten te vergroten.

De klinische studie “INTER-EWING-1” staat open voor patiënten met een uitgezaaid Ewingsarcoom. In de meeste gevallen wordt een innovatieve behandeling enkel aangeboden wanneer de standaardbehandeling faalt. De standaardbehandeling kent slechts een beperkte doeltreffendheid, daarom zal de klinische proef onmiddellijk na de diagnose aan de patiënten worden aangeboden.

In deze studie wordt de doeltreffendheid van de toevoeging van een nieuw middel, “regorafenib” getest om te onderzoeken of deze de standaard chemotherapie kan verbeteren. Het gaat om een geneesmiddel uit de klasse van enzymremmers; enzymen spelen een rol bij vele cellulaire functies, waaronder celgroei of celding. In dit geval zal regorafenib het multi-targeted tyrosine kinase (TKI) enzym remmen.

Door dit enzym te remmen, hopen we de groei van kankercellen tegen te houden. De eerste klinische gegevens suggereren dat strategieën met muti-targeted TKI’s tot de meest doeltreffende behoren om jonge patiënten te behandelen.

FIGHT KIDS CANCER zal de preliminaire fase van deze studie financieren, met als doel de veiligheid te evalueren van de combinatie van dit geneesmiddel met chemotherapie en om na te gaan wat de optimale dosering ervan is. De studie zal in 15 centra in 5 Europese landen worden uitgevoerd.

Bovendien is het “INTER-EWING-1”-project van plan te berichten over twee andere kwesties die gericht zijn op de verbetering van de standaardbehandelingen: (1) de aanpassing van de dosis radiotherapie en (2) de toevoeging van een zogenaamde “onderhoudsbehandeling”. Deze aanvullende kwesties zullen worden gefinancierd via andere oproepen tot het indienen van projecten.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer verbindt zich ertoe de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België worden behandeld en aan de studie wensen deel te nemen.

Een klinische studie om een nieuwe weg in te slaan bij de behandeling van sarcomen

  • Financiering: 748 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 36 maanden (18 maanden studie en 18 maanden opvolging)
  • Land: Frankrijk, UK, Italië, Spanje en Nederland
  • Ziekte: Ewingsarcoom
  • Status: Lopend

Other Projects