Hoog-risico gliomen begrijpen, cel per cel

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze vierde Europese projectoproep, FIGHT KIDS CANCER 2023. De projecten worden gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun, CRIS Cancer Foundation, KiKa en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK dat we dit innovatieve project zullen kunnen realiseren. Schrijf je in voor RUN TO KICK 2023 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Hersentumoren behoren tot de meest voorkomende en dodelijkste vaste tumoren bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. Ondanks verbeteringen in behandelingen zoals chemotherapie, chirurgie en bestraling, zijn de vooruitzichten voor patiënten met een hoog-risico tumor slecht. In de afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor hersentumoren, waaronder gliomen.

Dankzij de mogelijkheid om moleculaire veranderingen in tumoren te detecteren bestaan er nu verbeterde therapieën. Deze therapieën richten zich er op kankerspecifieke mutaties te verstoren. Deze gerichte therapieën worden nu steeds vaker in de kliniek gebruikt, vaak als gepersonaliseerde behandelingspogingen voor kinderen met een hoog-risico kanker, die alle andere standaard therapeutische opties hebben uitgeput. Sommige patiënten reageren goed op deze doelgerichte therapieën, maar jammer genoeg niet alle patiënten. En zelfs wanneer patiënten goed reageren op de behandeling, wordt er zelden controle van de tumor op lange termijn bereikt. Na verloop van tijd mislukt de behandeling al te vaak omdat kankercellen resistentie beginnen te ontwikkelen tegen de nieuwe gerichte geneesmiddelen.

Deze studie heeft als doel om de ontwikkeling van die resistentie tegen geneesmiddelen tijdens de behandeling te begrijpen en de huidige standaardmethoden voor tumorprofilering te optimaliseren om de detectie van geneesmiddelenresistente cellen te vergroten.

Onderzoekers zullen de tumor op celniveau in kaart brengen. Dit zal helpen om te begrijpen hoe, binnen een tumor, verschillende celpopulaties hun overlevingsstrategieën herprogrammeren om te ontsnappen aan doelgerichte therapieën. Zowel de ziekte als de nabootsing van de behandeling zullen in modellen worden geïncorporeerd in een laboratorium: onderzoekers zullen gliomen tumormonsters van patiënten die reageerden op doelgerichte therapieën vergelijken met die van patiënten die niet reageerden. Dergelijke diepgaande benadering zal het hopelijk mogelijk maken om veranderingen in individuele cellen vast te leggen. Zo zullen de onderzoekers beter kunnen begrijpen hoe die cellen aan de meest geavanceerde therapieën ontsnappen.

Dit onderzoek is erop gericht om de effectiviteit van deze therapieën te vergroten en te voorkomen dat behandelingen mislukken. Deze kennis kan worden gebruikt om de therapie te verfijnen, waardoor klinische studies de selectie en implementatie van doelgerichte therapieën kunnen verbeteren. Het uiteindelijke doel is de overleving van kinderen en adolescenten met een hoog-risico kanker te verbeteren.

Hoog-risico gliomen begrijpen, cel per cel

  • Financiering: € 500 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Zwitserland, Frankrijk
  • Ziekte: Hersentumoren/gliomen
  • Status: In opstart

Other Projects