Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

Deze innoverende klinische studie moet de combinatie van drie klassieke metronomische chemotherapieën testen met een “immuun checkpunt inhibitor” of “checkpoint inhibitor”van het type anti-PD1 of Nivolumab®. 

Ons immuunsysteem is in staat om het verschil te maken tussen “vreemde” cellen en “normale” cellen. Zo kunnen witte bloedcellen vreemde cellen aanvallen zonder de normale cellen aan te tasten. Om de immuunrespons uit te lokken, moeten bepaalde “checkpunten” op de witte bloedcellen geactiveerd worden. Maar kankercellen die door ons eigen lichaam worden aangemaakt, slagen erin de activatie van deze checkpunten te blokkeren waardoor de kankercellen niet worden aangetast door de witte bloedcellen. 

Nivolumab® blokkeert de activatie van het checkpoint, PD-1 genaamd. Als de activatie van dit controlepunt wordt verhinderd, kunnen de witte bloedcellen de kankercellen aanvallen en vernietigen. 

De metronomische chemotherapieën hebben de eigenschap om continu toegediend te worden met kleine dosissen, wat toelaat om bepaalde biologische eigenschappen van de tumor aan te tasten. 

De klinische studie die KickCancer ondersteunt, zal uitgevoerd worden in zes Franse ziekenhuizen [en één Belgisch ziekenhuis] met patiënten die aan een solide tumor lijden en die niet op de klassieke behandeling reageren of hervallen zijn. Ze wordt opgebouwd in 2 fasen en zal betrekking hebben op 36 en 72 patiënten. 

Dit project is door het Antikankerfonds gesteund en gevalideerd.

Laatste ontwikkelingen: Het project werd onlangs goedgekeurd door de Franse ethische commissie en zal nog voor eind 2018 starten met het werven van de eerste patiënten in de Franse centra. De studie zal in de loop van 2019 ook in Belgiëvan start gaan. 

Volgende stappen: De studie wordt in twee fases uitgevoerd: de eerste fase eindigt eind 2019 - begin 2020 en zal al een eerste reeks antwoorden bieden. Een eerste verslag wordt verwacht vanaf het einde van deze fase (december 2019-januari 2020) en vervolgens jaarlijks. De definitieve resultaten van de studie zullen in het voorjaar van 2024 beschikbaar zijn. Dit is vijf jaar na de opstart van het project zodat de laatste patiënt die tot de studie werd toegelaten nog twee volledige jaren kan worden opgevolgd. 

Objectieven

100%
Doel: 150 000 euro op 3 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun

Europese oproep voor onderzoeksprojecten

Tegenwoordig wordt onderzoek vaak gefinanceerd op nationaal vlak of door verschillende netwerken. Wanneer goede doelen fondsen verwerven, gaan ze zelf op zoek naar projecten die geëvolueerd worden door ofwel een intern wetenschappelijk comité ofwel door een ad hoc peer review proces. Enkele grotere oproepen voor dergelijke projecten worden georganiseerd, maar deze zijn voornamelijk gericht op nationale projecten.

Ontdek het project
90%
600 000 euro
Steun