Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

Deze innoverende klinische studie moet de combinatie van drie klassieke metronomische chemotherapieën testen met een “immuun checkpunt inhibitor” of “checkpoint inhibitor” van het type anti-PD1 of Nivolumab®.

Ons immuunsysteem is in staat om het verschil te maken tussen “vreemde” cellen en “normale” cellen. Zo kunnen witte bloedcellen vreemde cellen aanvallen zonder de normale cellen aan te tasten. Om de immuunrespons uit te lokken, moeten bepaalde “checkpunten” op de witte bloedcellen geactiveerd worden. Maar kankercellen die door ons eigen lichaam worden aangemaakt, slagen erin de activatie van deze checkpunten te blokkeren waardoor de kankercellen niet worden aangetast door de witte bloedcellen.

Nivolumab® blokkeert de activatie van het checkpoint, PD-1 genaamd. Als de activatie van dit controlepunt wordt verhinderd, kunnen de witte bloedcellen de kankercellen aanvallen en vernietigen.

De metronomische chemotherapieën hebben de eigenschap om continu toegediend te worden met kleine dosissen, wat toelaat om bepaalde biologische eigenschappen van de tumor aan te tasten.

Deze klinische studie is uitgevoerd in zes Franse ziekenhuizen en drie in België (Gent, Leuven en Brussel / Saint-Luc) met patiënten die aan een solide tumor lijden en die niet op de klassieke behandeling reageren of hervallen zijn. Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen: een eerste fase waarin de toxiciteit van de voorgestelde combinatie wordt geanalyseerd, en een tweede fase waarin de werkzaamheid van elke combinatie wordt vergeleken.

Dit project is door het Antikankerfonds gesteund en gevalideerd.

Laatste ontwikkelingen: In 2020 werden in totaal 16 patiënten in 3 testgroepen gerekruteerd voor de eerste fase.

Volgende stappen:

Nu moeten in totaal 102 patiënten worden gerekruteerd om de tweede fase van de studie te voltooien. Aangezien de pandemie enige vertraging heeft veroorzaakt bij de voltooiing van de programmastappen, is de opname van alle patiënten in de tweede fase gepland van maart 2021 tot januari 2024.

Jaarlijks zal een activiteitenverslag worden opgesteld. De definitieve resultaten van de studie zullen in het tweede kwartaal van 2025 beschikbaar zijn. Dit is 6 jaar na de opstart van het project zodat de laatste patiënt die tot de studie werd toegelaten nog 1 jaar en 4 maanden kan worden opgevolgd.

Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

  • Financiering: 150 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar tijd
  • Land: Europe
  • Ziekte: Solide tumoren
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects