Minigereedschap maar maxikrachten om kinderen met medulloblastoom te helpen!

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze vierde Europese projectoproep, FIGHT KIDS CANCER 2023. De projecten worden gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun, CRIS Cancer Foundation, KiKa en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK dat we dit innovatieve project zullen kunnen realiseren. Schrijf je in voor RUN TO KICK 2023 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Hersentumoren behoren tot de meest voorkomende en dodelijkste vaste tumoren bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. Ondanks verbeteringen in behandelingen zoals chemotherapie, chirurgie en bestraling, zijn de vooruitzichten voor patiënten met een hoog-risico tumor slecht. In de afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor hersentumoren, met inbegrip van medulloblastomen.

Dit gebrek aan nieuwe medicijnen wordt veroorzaakt door de moeilijkheid om nieuwe medicijnen preklinisch te screenen als potentiële kandidaten voor de kliniek. De meest gebruikte techniek voor preklinisch testen zijn tweedimensionale kweekmodellen in petrischaaltjes. Deze techniek geeft het complexe gedrag van geneesmiddelen in patiënten slecht weer. Daarom zijn de resultaten van dergelijke kweek niet erg betrouwbaar en is er een grote discrepantie tussen de preklinische resultaten en wat er in de kliniek wordt waargenomen.

Preklinische testen op muismodellen zijn veel betrouwbaarder: wat in een muis wordt geobserveerd, werkt naar alle waarschijnlijkheid ook in de kliniek. Jammer genoeg zijn deze testen niet erg efficiënt omdat er hierbij slechts een beperkt aantal geneesmiddelen kan worden getest.

Recent heeft de ontwikkeling van miniatuurreplicaties van menselijke organen, de zogenaamde "organoïden", de weg vrijgemaakt voor een betrouwbaardere en snellere techniek om nieuwe geneesmiddelen preklinisch te testen. Deze techniek is in staat om in één keer tot duizenden geneesmiddelen tegelijkertijd te testen.

Het "Medullodrug"-team ontwikkelde het eerste op menselijke organoïden gebaseerde model voor pediatrisch medulloblastoom en pediatrisch hooggradig glioom. Hiermee staat de deur nu wagenwijd open voor het vergaren van ongeziene nieuwe kennis over de ontwikkeling van pediatrische hersenkanker, rechtstreeks in een humaan systeem.

Het doel van dit project is om, onder de al goedgekeurde medicijnen, de veelbelovende geneesmiddelen te identificeren en zo nieuwe klinische onderzoeken op te starten voor medulloblastoom.

Minigereedschap maar maxikrachten om kinderen met medulloblastoom te helpen!

  • Financiering: €478 300
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Italië, Frankrijk
  • Ziekte: Medulloblastomen
  • Status: In opstart

Other Projects