Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken. Deze techniek noemt men ‘vloeibare biopsie’ met als doel kankercellen in het bloed op te sporen in plaats van een tumor biopsie te doen via een chirurgische ingreep.

Het ultieme doel van deze studie was om de bruikbaarheid van de techniek « vloeibare biopsie » te valideren, deze techniek maakt het mogelijk patiënten op te volgen aan de hand van eenvoudige bloedmonsters in plaats van MRI. Deze techniek zou het therapeutisch beheer verbeteren door een snellere detectie van non-respons op de behandeling of een herval, aldus kan de behandeling sneller worden aangepast.

Deze KickCancer-gefinancierde studie bevestigd de relevantie van het concept die de correlatie tussen de hoeveelheid rhadomyosarcoom-specifieke DNA, dat in het bloed wordt aangetroffen, en de kwaliteit van de reactiviteit van de patiënten op hun behandeling.

De resultaten van de studie hebben de nood om plasma te verzamelen belicht voor de volgende internationale klinische studie voor rhabdomyosarcoompatiënten - FaR-RMS (Frontline and Relapse -Rhabdomyosarcoma). Bovendien overweegt Bayer momenteel om analyses van vloeibare biopsieën te financieren in deze nieuwe studie.

Dit project werd geselecteerd dankzij een partnerschap met het ITCC via een open aanbestedingsprocedure. Negen Europese projecten dienden een verzoek in en werden door vier vermaarde Amerikaanse deskundigen beoordeeld. KickCancer koos de twee beste projecten, waaronder dit project.

Deze studie werd geleid door het “Institute of Cancer Research” (Londen, Verenigd Koninkrijk). Dit kenniscentrum vergeleek een beperkt aantal bloedstalen reeds verzameld van rhabdomyosarcoom patiënten uit verschillende laboratoria in Europa met de klinische data van elke betrokken patiënt.

Dit project is een mooi voorbeeld van een intra-Europese samenwerking omdat laboratoria uit verschillende landen deelnemen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland en Nederland.

Vloeibare Biopsie

  • Financiering: 150 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 1 jaar
  • Land: Frankrijk, VK, Italië, Zwitserland & Nederland
  • Ziekte: Rhabdomyosarcoom
  • Status: Beëindigd
Steun

Other Projects