Een beter inzicht in de resistentiemechanismen bij neuroblastomen

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2021. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2021 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Klik hier om te zien hoe Dr. Lucas Moreno dit innovatief FIGHT KIDS CANCER project uitlegt.

Neuroblastoom is een van de meest voorkomende solide tumoren bij kinderen. Het wordt gekenmerkt als een extracerebrale maligniteit omdat het zich ontwikkelt vanuit het zenuwstelsel maar zich niet in de hersenen bevindt (voornamelijk in de buik, soms langs de wervelkolom of in de bijnieren).

Vandaag zijn de beschikbare behandelingen voor patiënten die niet reageren op de standaardbehandeling of die hervallen gebrekkig. Het BEACON-BIO-project heeft als doel behandelingen op middellange termijn te verbeteren.

Ondanks intensieve behandelingen hervalt meer dan een op de twee patiënten na een eerstelijnsbehandeling en de overlevingskansen voor deze patiënten zijn kleiner dan 10%. Daarom is het belangrijk om de groei- en resistentiemechanismen van neuroblastomen beter te begrijpen om uiteindelijk efficiëntere behandelingen te kunnen ontwikkelen.

Daartoe zal dit internationale samenwerkingsproject trachten patiënten in te delen in risicogroepen die worden gedefinieerd op basis van hun moleculaire specificiteit (of biomarkers) en hun resistentie tegen behandeling.

Een biomarker is een objectief meetbaar en evalueerbaar kenmerk dat wordt aangetroffen in bloed, lichaamsvloeistoffen of weefsels en dat kan worden gebruikt als indicator voor de aanwezigheid van een ziekte, de progressie van de ziekte en de respons op de behandeling.

In het bijzonder zal dit project de invloed van genetische en epigenetische factoren op herval en resistentie bestuderen. Epigenetica is de wetenschap die verklaart waarom cellen met dezelfde genetische code verschillende functies kunnen hebben in het lichaam.

Tenslotte worden nieuwe combinaties van moleculen onderzocht in het kader van dit project, in de hoop dat deze efficiënter zullen zijn.

Deze combinaties worden vervolgens geëvalueerd in de aankomende Europese platformstudie naar herval en refractaire neuroblastoom die de Europese samenwerkende onderzoeksgroepen momenteel aan het opzetten zijn.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer verbindt zich ertoe de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België worden behandeld en aan de studie wensen deel te nemen.

Een beter inzicht in de resistentiemechanismen bij neuroblastomen

  • Financiering: 500 000 €
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 24 maanden
  • Land: Spanje, Frankrijk, UK
  • Ziekte: Neuroblastoom
  • Status: Lopend

Other Projects