Een zeer innovatieve klinische studie voor hersentumoren

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2020. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2020 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Ontdek de video van het project.

Een hooggradig glioom (HGG) is één van de meest voorkomende kwaadaardige kindertumoren van het centrale zenuwstelsel (hersentumor).

De standaardbehandeling van HGG bestaat uit een chirurgische ingreep waar mogelijk, en steeds uit radiotherapie.

Chemotherapie, of andere medicijnen in klinisch onderzoek, kunnen tijdens en/of na radiotherapie worden toegevoegd, afhankelijk van het HGG-subtype. In de meeste gevallen komt de kanker na deze eerstelijnsbehandeling terug – in sommige subtypes hervallen 100% van de kinderen.

Dit is waarom deze studie, genaamd “AsiDNA Children”, een nieuw medicijn test: AsiDNA.

De hypothese van de “AsiDNA Children” studie is dat bij kinderen en adolescenten met terugkerende, eerder bestraalde HGG, dit medicijn in combinatie met radiotherapie de overleving zal verlengen en de levenskwaliteit van de patiënten zal verbeteren. Het zal worden gegeven in combinatie met radiotherapie bij kinderen en adolescenten met terugkerende HGG die eerder zijn behandeld met radiotherapie. Dit is een situatie waar er vandaag de dag geen gekende curatieve behandeling voor bestaat.

AsiDNA is een nieuw soort geneesmiddel dat doeltreffend zou kunnen zijn voor de behandeling van HGG omdat het werkingsmechanisme ervan de kwetsbaarheid van tumorcellen voor bestraling verhoogt, zonder andere gezonde lichaamsdelen aan te tasten.

Deze klinische studie zal beschikbaar zijn in onze buurlanden. KickCancer engageert zich om de reiskosten te financieren voor alle kinderen die in België behandeld worden als ze aan de studie wensen deel te nemen.

Een zeer innovatieve klinische studie voor hersentumoren

  • Financiering: 585 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 1 jaar
  • Land: Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland
  • Ziekte: Hooggradig glioom
  • Status: Lopend

Other Projects