FIGHT KIDS CANCER

Dit is een van de resultaten waar we het meest trots op zijn.

FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk) en de Stichting Kriibskrank Kanner (Luxemburg) met als doel de meest innovatieve behandelingen naar kinderkanker te bevorderen dankzij samenwerking en financiering op Europees niveau. FIGHT KIDS CANCER roept jaarlijks op tot het indienen van projecten. Sinds 2020 hebben we in totaal 6,53 miljoen euro toegezegd waarvan 1,6 miljoen euro wordt gefinancierd door KickCancer.

In oktober 2021 hebben we onze derde FIGHT KIDS CANCER oproep voor projecten gelanceerd voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro, waarvan KickCancer 1 miljoen zal financieren.

In België, Frankrijk, Luxemburg en andere toekomstige Europese landen is het de organisatie van onze solidaire en familiale loopwedstrijden die ons in staat stellen onze programma’s te financieren. Indien het aantal deelnemers en de mobilisatie toeneemt, zal het bedrag dat aan de onderzoekers wordt geschonken evenredig toenemen.

Neem deel aan RUN TO KICK 2022 al lopend, sprintend, door een vriend te steunen of ons te sponsoren en help mee om kinderkanker ver weg te sjotten!

In 2021 leidde onze tweede oproep tot het selecteren van vijf innovatieve Europese onderzoeksprojecten, die werden verkozen door onafhankelijke internationale experts en samen tellen voor een omvang van 3,45 miljoen euro, waarvan KickCancer 800 000€ financiert. Deze projecten hebben als doel vooruitgang te boeken in de kennis en behandeling van volgende ziekten:

In 2020 leidde de eerste oproep tot het indienen van projecten tot de selectie van zes innovatieve onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3,08 miljoen euro waarvan 800 000 € door KickCancer werd gefinancierd. Deze zes projecten hebben betrekking tot volgende ziekten: hooggradige gliomen (2 projecten : n°1 & n°2), acute myleoïde leukemie, rhabdoïde tumoren, osteosarcoom en neuroblastoom.

FIGHT KIDS CANCER

  • Financiering: 6,53 M€ sinds 2020 (+ 4 M€ toegewezen voor 2022)
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: Terugkerend op een jaarlijks basis
  • Land: Europa
  • Ziekte: Alle soorten kankers
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects