Een klinische studie met een supersterke combo om hersentumoren te DODEN!

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze vierde Europese projectoproep, FIGHT KIDS CANCER 2023. De projecten worden gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun, CRIS Cancer Foundation, KiKa en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK dat we dit innovatieve project zullen kunnen realiseren. Schrijf je in voor RUN TO KICK 2024 en help ons om 9 nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten te financieren!


Hersentumoren behoren tot de meest voorkomende en dodelijkste vaste tumoren bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. Ondanks verbeteringen in behandelingen zoals chemotherapie, chirurgie en bestraling, zijn de vooruitzichten voor patiënten met een hoog-risico tumor slecht. In de afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor hersentumoren.

Kanker wordt veroorzaakt door abnormale genetische mutaties die zich gaandeweg opstapelen. Deze mutaties leiden tot resistentie tegen behandelingen.

Poly (ADP-ribose) polymeraseremmers (PARPi) zijn geneesmiddelen die zijn ontwikkeld om kankers te behandelen die worden veroorzaakt door specifieke genetische mutaties. PARPi werken door te voorkomen dat cellen zichzelf herstellen, waardoor deze kankercellen afsterven.

Het combineren van PARPi met chemotherapie lijkt de resultaten bij andere vormen van kanker te verbeteren. Nu wordt deze combinatie ook onderzocht bij vormen van kinderkanker, zoals bijvoorbeeld hersentumoren.

Het doel van dit project is om NIRAPARIB, een type PARPi dat de ‘bloed-hersenbarrière' kan passeren, te bestuderen in combinatie met IRINOTECAN, een chemotherapie die bij verschillende hersentumoren wordt gebruikt. Het eerste deel van het onderzoek tracht een goed verdraagbare dosis en toedieningsschema te bepalen. Het tweede deel van de studie zal de werkzaamheid van deze nieuwe behandeling evalueren.

Deze studie zal deel uitmaken van de platformstudie “Access Secured - European Proof-of-Concept Therapeutic Stratification Trial of Molecular Anomalies in Relapsed or Refractory Tumours” (AcSé-ESMART). De studie beoogt 58 patiënten te rekruteren over een periode van 2 tot 3 jaar in 7 Europese landen.

Als deze studie bemoedigende resultaten boekt, zal NIRAPARIB met IRINOTECAN worden gebruikt in grotere ziektespecifieke studies om de overleving te verbeteren bij patiënten met die specifieke hersentumoren.

Een klinische studie met een supersterke combo om hersentumoren te DODEN!

  • Financiering: € 513 500
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk
  • Ziekte: Alle hersentumoren
  • Status: Lopend

Other Projects