Projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
Doel: 150 000 op 1 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Beter begrip van de resistentiemechanismen van hoog-risico kankers

In Europa worden jaarlijks 35.000 kinderen, tieners en jongvolwassenen geconfronteerd met kanker. 20% van hen geneest niet. Dit project zal de oorzaak van de resistentie helpen begrijpen, wanneer de eerstelijnsbehandelingen niet efficiënt zijn.

Ontdek het project
100%
Doel: 200 000 euro op 4 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

Deze innoverende klinische studie moet de combinatie van drie klassieke metronomische chemotherapieën testen met een “immuun checkpunt inhibitor” of “checkpoint inhibitor” van het type anti-PD1 of Nivolumab®.

Ontdek het project
100%
Doel: 150 000 euro op 3 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

Dit project bestaat uit de financiering van de loonkosten van een data manager gedurende drie jaar en zal leiden tot een verregaande analyse van data verschaft door een grootschalige klinische studie.

Ontdek het project
100%
Doel: 93.000 euro op 3 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
Doel: 150 000 op 1 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

I’m too small to cure, are you too big to care?