Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

Deze innoverende klinische studie moet de combinatie van drie klassieke metronomische chemotherapieën testen met een “immuun checkpunt inhibitor” of “checkpoint inhibitor”van het type anti-PD1 of Nivolumab®.

Ons immuunsysteem is in staat om het verschil te maken tussen “vreemde” cellen en “normale” cellen. Zo kunnen witte bloedcellen vreemde cellen aanvallen zonder de normale cellen aan te tasten. Om de immuunrespons uit te lokken, moeten bepaalde “checkpunten” op de witte bloedcellen geactiveerd worden. Maar kankercellen die door ons eigen lichaam worden aangemaakt, slagen erin de activatie van deze checkpunten te blokkeren waardoor de kankercellen niet worden aangetast door de witte bloedcellen.

Nivolumab® blokkeert de activatie van het checkpoint, PD-1 genaamd. Als de activatie van dit controlepunt wordt verhinderd, kunnen de witte bloedcellen de kankercellen aanvallen en vernietigen.

De metronomische chemotherapieën hebben de eigenschap om continu toegediend te worden met kleine dosissen, wat toelaat om bepaalde biologische eigenschappen van de tumor aan te tasten.

De klinische studie die KickCancer ondersteunt, zal uitgevoerd worden in zes Franse ziekenhuizen [en één Belgisch ziekenhuis] met patiënten die aan een solide tumor lijden en die niet op de klassieke behandeling reageren of hervallen zijn. Ze wordt opgebouwd in 2 fasen en zal betrekking hebben op 36 en 72 patiënten.

Dit project is door het Antikankerfonds gesteund en gevalideerd.

Laatste ontwikkelingen: Het project werd onlangs goedgekeurd door de Franse ethische commissie en zal nog voor eind 2018 starten met het werven van de eerste patiënten in de Franse centra. De studie zal in de loop van 2019 ook in Belgiëvan start gaan.

Volgende stappen: De studie wordt in twee fases uitgevoerd: de eerste fase eindigt eind 2019 - begin 2020 en zal al een eerste reeks antwoorden bieden. Een eerste verslag wordt verwacht vanaf het einde van deze fase (december 2019-januari 2020) en vervolgens jaarlijks. De definitieve resultaten van de studie zullen in het voorjaar van 2024 beschikbaar zijn. Dit is vijf jaar na de opstart van het project zodat de laatste patiënt die tot de studie werd toegelaten nog twee volledige jaren kan worden opgevolgd.

Een klinische studie voor solide refractaire tumors of bij herval

  • Financiering: 150 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar tijd
  • Land: Europe
  • Ziekte: Solide tumoren
  • Status: Lopend
Steun