Samenwerking met de Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie (BSPHO)

In België wordt de meerderheid van de jonge patiënten met kanker behandeld in het kader van een klinische studie en dit al vanaf de diagnosestelling. Dit gebeurt meestal in een klinische studie in de zogenaamde late fase.

Het protocol voor deze klinische studies in de late fase worden uitgewerkt in een Europese samenwerkingsgroep per ziektebeeld, ontwikkeld door SIOPE (Société Européenne d’Oncologie Pédiatrique). Te midden van elk van deze samenwerkingsgroepen komen de specialisten van die welbepaalde ziekte samen en bespreken zij de beste behandelingsmogelijkheden voor diezelfde ziekte. Het zorgprotocol bij een klinische studie wordt dus op Europees niveau bepaald, maar de financiering van het project moet steeds in elk deelnemend land of site afzonderlijk bijeengesprokkeld worden.

In België coördineert en lanceert de BSPHO (Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie) de deelname van Belgische centra aan internationale academische klinische studies.

KickCancer is er bijzonder trots op dat zij sinds 2020 de BSPHO haar inspanningen voor het organiseren van cruciale klinische studies in België ondersteunt. Op die manier garanderen we de beste zorgkwaliteit voor onze jonge patiënten alsook de deelname van onze pediatrische oncologie centra aan de Europese onderzoeksinspanningen.

Eind 2021 hebben we een structureel akkoord gesloten met de BSPHO waarbij wij ons ertoe verbonden hebben om:

  • De afdeling van de BSPHO verantwoordelijk voor de klinische studies structureel te financieren;
  • Tweemaal per jaar (hoofdzakelijk klinische) onderzoeksprojecten uit te kiezen en deze te financieren.

Tijdens onze eerste bijeenkomst in december 2021 hebben we zo de vier eerste onderzoeksprojecten geselecteerd. KickCancer heeft er zich toe verbonden in 2022 hiervoor het bedrag van € 740 000, gespreid over drie jaar, te financieren:

Samenwerking met de Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie (BSPHO)

  • Financiering: 100 000 euro per jaar en 740 000 euro voor projecten
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: Terugkerend
  • Land: België
  • Ziekte: Alle tumoren
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects