Beter begrip van de resistentiemechanismen van hoog-risico kankers

In Europa worden jaarlijks 35 000 kinderen, tieners en jongvolwassenen geconfronteerd met kanker. 20% van hen geneest niet.

Als de eerstelijnsbehandelingen niet efficiënt zijn, zal de keuze voor nieuwe therapeutische benaderingen en het begrip van de oorzaak van de resistentie moeten steunen op vergaande analyse van de biologische karakteristieken van de tumors en de analyse van de interactie tussen tumor en patiënt.

Het project dat KickCancer steunt, heeft als doel om met behulp van de meest recente technologieën, inclusief high debit sequencing technologieën, een volledige moleculaire analyse ter beschikking te stellen wanneer bij kinderen en jonge mensen een hoog-risico tumor wordt vastgesteld. De wijzigingen in profielen in de loop van de behandeling en tijdens de opvolging zullen onderzocht worden dankzij bloedstalen (analyse van het DNA in de tumorcellen).

Dit project zal leiden tot een beter begrip van de oorzaken van resistentie bij standaardbehandelingen. In samenwerking met andere lopende projecten zullen de resultaten van deze verfijnde analyses de patiënten veel sneller naar een optimale behandelingsstrategie helpen oriënteren.

Dit project zal onder leiding staan van het Curie Instituut in Parijs, in samenwerking met het Instituut Gustave Roussy. De Franse vereniging van onco-kinderartsen (de SFCE) heeft haar goedkeuring gegeven en het project zal in alle SFCE-centra in Frankrijk opgestart worden. Belgische wetenschapper zullen deelnemen aan het project en de verzamelde gegevens zullen met hen meegedeeld worden in het kader van een pan-Europese project over vloeibare biopsies. Dit project word ook financieel gesteund door de Franse vereniging Imagine for Margo en door de Zwitser vereniging Hubert Gouin Enfance & Cancer.

Stand van zaken: In april 2018 werd de werving van de eerste patiënten opgestart en op 31 december 2020 waren 334 patiënten ingeschreven in de studie en de analyses zijn momenteel aan de gang. Deze aanwerving is in overeenstemming met de gestelde doelen (600 patiënten in totaal). Het doel is om in 2021, 120 nieuwe patiënten aan te werven. De moleculaire en immunologische analyses van de reeds gerekruteerde patiënten en de structurering van deze analyses zijn lopend. Aangezien het project over zes jaar gespreid is, kunnen er tot op heden geen resultaten worden meegedeeld.

Volgende stappen: : Een team van onderzoekers van het Marie Curie Instituut zal eind 2021 een tweede activiteitenverslag opstellen. Het project zal in 2022 worden afgerond.

Beter begrip van de resistentiemechanismen van hoog-risico kankers

  • Financiering: 200 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 6 jaar
  • Land: Frankrijk
  • Ziekte: Hoog-risico kankers
  • Status: Lopend
Steun

Other Projects