Onderzoek financieren

Steun aan onderzoek

KickCancer financiert klinische studies met als doel nieuwe geneesmiddelen te testen op kinderen in veilige en ethische omstandigheden via fundamenteel of translationeel onderzoek om de oorzaak en de werking van kinderkanker beter te begrijpen, wat op termijn zal leiden tot het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen kinderkanker.

FIGHT KIDS CANCER: KickCancer financiert innovatieve onderzoeksprojecten in Europa

Omdat, gelukkig genoeg, elke kinderkanker een zeldzame ziekte is, zal KickCancer meestal onderzoek steunen op Europees niveau - wat de enige manier is om voldoende patiënten te bereiken.

Om de beste projecten te selecteren, hebben we samen met de Europese organisaties Imagine for Margo uit Frankrijk, Kriibskrank Kanner Fondatioun uit Luxemburg en FIAGOP uit Italië een waterdicht selectieproces opgezet: de FIGHT KIDS CANCER call voor Europese projecten.

BSPHO: KickCancer werkt samen met de Belgische dokters zodat Belgisch patiënten toegang krijgen tot internationale klinische studies

Sinds 2019 financiert KickCancer een deel van de werkingskosten van de Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie (BSPHO). De BSPHO coördineert en lanceert de deelname van Belgische centra aan internationale academische klinische studies.

Eind 2021 sloot KickCancer een samenwerkingsakkoord met de BSPHO waarbij de stichting er zich toe verbonden heeft tweemaal per jaar (hoofdzakelijk klinische) onderzoeksprojecten te selecteren en financieren.

Ontdek meer over onze samenwerking met de BSPHO

KickCancer promoot een vernieuwende aanpak van kinderkanker, niet alleen door onderzoek te financieren, maar ook door ernaar te streven om structurele en culturele obstakels tot onderzoek te verwijderen, mensen te verbinden en patiënten een stem te geven.

Pleiten voor een beter structureel kader

Op Europees niveau

Op Europees niveau maakt KickCancer actief deel uit van CCI-Europe (Childhood Cancer International - Europe) die 63 aangesloten verenigingen uit 37 Europese landen bijeenbrengt. CCI-E pleit voor veranderingen in de Europese wetgeving die een betere behandeling van kinderen met kanker bevordert.

We nemen actief deel aan het EU4Health programma om kinderkanker een prioriteit te maken via onze aanbevelingen en participatie aan het Horizon Europe programma (met de ‘Cancer Mission’) en het ‘Europe’s Beating Cancer Plan’. Deze beleidsprogramma’s bieden de mogelijkheid om een grote katalysator te creëren voor innovatie op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.

KickCancer draagt ook bij tot het Accelerate platform, dat alle actoren op het vlak van kinderkanker verenigt (farmaceutische laboratoria, onderzoekers, artsen, wetgevers en ouders) om sneller toegang te verlenen tot innovatieve geneesmiddelen.

Op Belgisch niveau

Op Belgisch niveau wenst KickCancer de wetgeving aan te passen, met de steun van de Belgische Vereniging van Kinder-Hematologen en Oncologen (BSPHO), zodat jonge kankerpatiënten die in België behandeld worden efficiënter ondersteund worden, zoals bijvoorbeeld voor de systematische terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen of voor de vereenvoudiging van terugbetalingen van hospitalisatiekosten in het buitenland.

Cure. Don’t cry

De stem van patiënten laten horen

De kwaliteit van de zorg en de belangenbehartiging van kinderen met kanker

Dankzij een patiëntencomité dat jonge patiënten en hun ouders structureel de kans geeft om hun stem te laten horen, oefent KickCancer rechtstreeks invloed uit op de kwaliteit en oriëntatie van onderzoeksprojecten en het zorgtraject van jonge patiënten en hun families.

Ontdek meer over onze activiteiten voor patiëntenbelangenbehartiging

Bewustmaking

Zorgen dat iedereen het probleem van pediatrische kanker begrijpt

Om meer kinderen met kanker te genezen en ervoor te zorgen dat de bijwerkingen van de huidige behandelingen op lange termijn verminderen, moeten we eerst en vooral toegeven dat er een probleem is en dat het beter kan.

Dit is de reden waarom KickCancer zich inzet zodat de patiënten zelf, maar ook de bevolking in het algemeen, de specifieke kenmerken van kinderkanker begrijpen alsook de oplossingen die KickCancer voorstelt.

De steun van een brede bevolking is de enige manier om te slagen wanneer men meer onderzoek wil financieren en wil pleiten voor het opzetten van een reglementair en cultureel klimaat dat meer onderzoek en de ontwikkeling van betere behandelingen tegen kanker voor jonge patiënten zal bevorderen.

KickCancer ontwikkelde een eerste grote bewustmakingscampagne in september 2020 met als thema ‘kinderspel’... Dus, durven of niet, kinderkanker negeren?

Deze bewustmakingscampagne wordt genereus mogelijk gemaakt dankzij de spelers van de Nationale Loterij.