Onderzoek financieren

Steun aan onderzoek

KickCancer financiert klinische studies die, in veilige en ethische omstandigheden, nieuwe geneesmiddelen testen op kinderen. Dit gebeurt via fundamenteel of translationeel onderzoek dat de oorzaak en werking van kinderkanker beter tracht te begrijpen, wat op termijn zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kinderkanker.

FIGHT KIDS CANCER: KickCancer financiert innovatieve onderzoeksprojecten in Europa

Omdat kinderkanker een zeldzame ziekte is (gelukkig maar), steunt KickCancer onderzoek van de hoogste kwaliteit en op Europees niveau. Dit is de enige manier om voldoende patiënten te bereiken.

Om enkel de beste projecten te selecteren, hebben we samen met de Europese organisaties Imagine for Margo (Frankrijk), Kriibskrank Kanner Fondatioun (Luxemburg), CRIS Cancer Foundation (Spanje) en KiKa (Nederland) een waterdicht selectieproces opgezet: de FIGHT KIDS CANCER call voor Europese projecten.

BSPHO: KickCancer werkt samen met de Belgische dokters zodat Belgische patiënten toegang krijgen tot internationale klinische studies

Sinds 2019 financiert KickCancer een deel van de werkingskosten van de Belgische Vereniging voor Pediatrische Hemato-Oncologie (BSPHO). De BSPHO initieert en coördineert de deelname van Belgische centra aan internationale academische klinische studies.

Eind 2021 sloot KickCancer een samenwerkingsakkoord met de BSPHO waarbij onze stichting zich ertoe verbindt om tweemaal per jaar onderzoeksprojecten (hoofdzakelijk klinische) te selecteren en te financieren.

Ontdek meer over onze samenwerking met de BSPHO

KickCancer promoot een vernieuwende aanpak van kinderkanker, niet alleen door onderzoek te financieren, maar ook door ernaar te streven om structurele en culturele obstakels tot onderzoek te verwijderen, mensen te verbinden en patiënten een stem te geven.

Pleiten voor een beter structureel kader

Op Europees niveau

Op Europees niveau maakt KickCancer actief deel uit van CCI-Europe (Childhood Cancer International - Europe), de organisatie die 63 verenigingen uit 37 Europese landen bijeenbrengt. CCI-E pleit voor veranderingen in de Europese wetgeving ter bevordering van betere behandelingen voor kinderen met kanker.

Daarnaast nemen we actief deel aan het EU4Health-programma om van kinderkanker een prioriteit te maken. Dit doen we door aan het Horizon Europe Programme (met de ‘Cancer Mission’) en het ‘Europe’s Beating Cancer Plan’ deel te nemen en aanbevelingen te formuleren. Deze beleidsprogramma’s kunnen mogelijks fungeren als grote katalysator voor innovatie op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.

KickCancer draagt tenslotte ook bij tot Accelerate, een open platform dat alle actoren op het vlak van kinderkanker verenigt (farmaceutische laboratoria, onderzoekers, artsen, wetgevers en ouders), met als doel de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te versnellen.

Op Belgisch niveau

Op Belgisch niveau werkt KickCancer samen met de Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie (BSPHO) om de wetgeving aan te passen, zodat jonge kankerpatiënten die in België behandeld worden efficiënter ondersteund worden. Dit gaat bijvoorbeeld om de systematische terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen of de vereenvoudiging van terugbetalingen van hospitalisatiekosten in het buitenland.

Cure. Don’t cry

De stem van patiënten laten horen

Opkomen voor de belangen van kinderen met kanker en de zorgkwaliteit verbeteren

Het patiëntencomité van KickCancer biedt jonge patiënten en hun ouders de mogelijkheid om op een structurele manier hun stem te laten horen. Dankzij dit comité oefent KickCancer rechtstreeks invloed uit op de kwaliteit en de richting van onderzoeksprojecten en op het zorgtraject van jonge patiënten en hun families.

Ontdek meer over onze activiteiten voor de belangenbehartiging van patiënten

Bewustmaking

Zorgen dat iedereen het probleem van kinderkanker begrijpt

Om meer kinderen met kanker te genezen en de langetermijnbijwerkingen van de huidige behandelingen te verminderen, moeten we eerst en vooral toegeven dat er een probleem is en dat het beter kan.

Daarom doet KickCancer aan bewustmakingscampagnes. We zorgen ervoor dat niet alleen de patiënten zelf, maar ook de bevolking in het algemeen, de specifieke kenmerken van kinderkanker begrijpen alsook de oplossingen die KickCancer voorstelt.

KickCancer heeft de steun van een brede bevolking nodig om haar missie te volbrengen: onderzoek financieren, maar ook pleiten voor een reglementair en cultureel klimaat ter bevordering van meer onderzoek en de ontwikkeling van betere behandelingen tegen kanker voor jonge patiënten.

KickCancer ontwikkelde een eerste grote bewustmakingscampagne in september 2020 met als thema ‘kinderspel’... Dus: kinderkanker negeren, durven of niet?

Onze bewustmakingscampagnes worden mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Loterij en haar spelers.