Vleugels om immunotherapie te versterken

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2020. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2020 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Ontdek de video van het project.

Osteosarcoom is een zeer moeilijk te behandelen tumor in de pediatrische oncologie. Het is de meest voorkomende vorm van botkanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (10 tot 14%). In de afgelopen 30 jaar zijn er geen verbeteringen in de behandeling geweest, ondanks een overlevingspercentage van 20% bij de kinderen die metastasen ontwikkelen.

Immunotherapie is een behandeling die het natuurlijke vermogen van het immuunsysteem probeert te versterken om kanker te bestrijden.

Omschreven als “levende medicijnen”, zullen de witte bloedcellen (immunitaire effector cellen) worden geïsoleerd en genetisch gemodificeerd om een specifieke receptor in contact met tumorcellen te brengen.

Deze receptoren laten witte bloedcellen toe om tumorcellen te herkennen en te vernietigen.

Met andere woorden, tumorcellen die in het lichaam van een patiënt “incognito” zouden kunnen blijven, zullen nu door de witte bloedcellen worden geïdentificeerd als schadelijke cellen die moeten worden geëlimineerd.

Deze therapieën hebben geleid tot spectaculaire resultaten bij bloedkanker, zowel voor pediatrische als voor volwassen patiënten die geen andere behandelingsopties meer hadden.

Tot op de dag van vandaag is het echter niet mogelijk geweest om dit succes te herhalen bij patiënten met solide tumoren zoals osteosarcomen. Dit is vooral te wijten aan de barrière die wordt gevormd door de vijandige micro-omgeving rond de tumor. Deze barrière voorkomt de migratie van witte bloedcellen en vermindert hun capaciteit om een tumor te bestrijden.

Het ‘IMAGINE’ project heeft tot doel deze barrière in het pediatrisch osteosarcoom te overwinnen met behulp van een innovatieve, goedkope, niet-invasieve en gemakkelijk te implementeren aanpak.

Witte bloedcellen zullen worden geladen met magnetische nanodeeltjes die via een magnetisch veld naar de tumor kunnen worden geleid. Met dergelijke magnetische vleugels zal de therapeutische werkzaamheid van deze cellen aanzienlijk worden verbeterd!

Deze aanpak zal niet alleen de concentratie van de witte bloedcellen op de plaats van de tumor verhogen, maar ook de toxiciteit op gezonde weefsels minimaliseren, wat één van de belangrijkste aandachtspunten is bij de huidige therapieën (chemotherapie). Als de resultaten van het ‘IMAGINE’ project overtuigend zijn, zal de volgende stap bestaan uit de start van een vroege fase klinische studie om deze technologie te testen en zo de overlevingskansen en levenskwaliteit van jonge patiënten met een osteosarcoom te verhogen.

Dit project is gericht op het identificeren van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor kinderen met een osteosarcoom. Als de resultaten van de studie optimistisch zijn, zal het project dus alle kinderen (Belgische, Europese en andere) ten goede komen.

Vleugels om immunotherapie te versterken

  • Financiering: 500 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Spanje, Frankrijk & Noorwegen
  • Ziekte: Osteosarcoom
  • Status: Lopend

Other Projects