Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De meeste klinische proeven [1] in de oncologische pediatrie worden op Europees niveau gecoördineerd; elk deelnemend land moet echter de klinische proeven op zijn eigen nationaal niveau laten goedkeuren en voor de zogenaamde “academische proeven” (die niet door een farmaceutisch bedrijf worden gefinancierd) zijn eigen financiering vinden.

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO [2]) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Het doel van deze cel is om de verschillende Belgische centra in staat te stellen hun onderzoeksactiviteiten te coördineren zodat ze efficiënter worden en de zorg voor Belgische patiënten verbeterd wordt.

Eerste stappen: KickCancer zal samen met de Koning Boudewijnstichting de nodige middelen ter beschikking stellen aan de BSPHO. Op die manier kunnen artsen hun klinische studiedossiers voorbereiden zonder dat dit ten koste gaat van hun tijd in het ziekenhuis of van hun onderzoekstijd.

Ontwikkeling op lange termijn: Op middellange termijn is het doel van KickCancer om andere Belgische instituten ervan te overtuigen om deze coördinatiecel te financieren. Door deze verder uit te werken zou een structurele en gecoördineerde steun mogelijk gemaakt kunnen worden voor het opstarten en het ondersteunen van klinisch onderzoek in de centra voor kinderoncologie. Uiteraard is de onderliggende visie om vooral het therapeutisch aanbod in België te verbeteren voor kinderen met kanker. 

[2] En al degenen die in België worden georganiseerd - alleen grote landen zoals Frankrijk, Duitsland, enz. - beschikken over voldoende interne capaciteit om een klinische proef op zuiver nationaal niveau te organiseren. 

[3] Belgian Association for Paediatric Haemato-Oncology

Objectieven

100%
Doel: 100 000 euro per jaar
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Europese oproep voor onderzoeksprojecten

Tegenwoordig wordt onderzoek vaak gefinanceerd op nationaal vlak of door verschillende netwerken. Wanneer goede doelen fondsen verwerven, gaan ze zelf op zoek naar projecten die geëvolueerd worden door ofwel een intern wetenschappelijk comité ofwel door een ad hoc peer review proces. Enkele grotere oproepen voor dergelijke projecten worden georganiseerd, maar deze zijn voornamelijk gericht op nationale projecten.

Ontdek het project
90%
600 000 euro
Steun