Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Dit project werd geselecteerd dankzij een samenwerking met het ITCC via een open aanbestedingsprocedure. Negen Europese projecten dienden een voorstel in en werden door vier vermaarde Amerikaanse deskundigen beoordeeld. KickCancer koos de twee beste projecten, waaronder dit project.

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven

90% van DIPG-patiënten hebben eenzelfde genetische afwijking, wat leidt tot een volledige reorganisatie van de genexpressie.

Toch kunnen deze gevallen onderverdeeld worden in twee aparte subgroepen met specifieke karakteristieken: leeftijd bij de diagnose, de neiging om snel metastasen te ontwikkelen, reactie op radiotherapie en overlevingstermijn.

Dit project wil de kenmerken van deze twee subgroepen op epigenetisch niveau analyseren. De epigenetica is de wetenschap die de uitdrukking en regulatie van de DNA-strengen bestudeert: het concentreert zich op sequenties van het gen en analyseert welke geactiveerd zijn en welke niet. 

Deze resultaten zullen de huidige hypothese van twee subgroepen kunnen bevestigen door stamcellen te onderzoeken in verschillende ontwikkelingsstadia. Het zal ook de nood versterken om andere doelgerichte behandelingen te overwegen voor elke subgroep, ondanks het feit dat ze dezelfde genetische mutatie vertonen.

10% van de patiënten vertoont deze genetische mutatie niet. Dit project zal ook de tumoren van deze derde subgroep analyseren op moleculair niveau en bepalen of deze aanzien moet worden als een volledig aparte groep of alsnog onderverdeeld kan worden in één van de twee grote DIPG subgroepen.

Dit project zal worden geleid door het ‘Institut Gustave Roussy’(Parijs, Frankrijk) in samenwerking met het laboratorium van de Universiteit van Heidelberg (Duitsland).

Dit project zal niet enkel de onderverdeling van de DIPG-patiënten vooruithelpen, maar zal ons ook toelaten vroege ontwikkelingsstadia van deze tumoren beter te begrijpen en dienen als basis voor nieuwe therapeutische opties.

Stand van zaken: de projecten werden opgestart in oktober 2018 en zullen 12 maanden lopen. De definitieve activiteitenverslagen zullen opgesteld worden in december 2019. 

Objectieven

100%
Doel: 150 000 op 1 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun