Vloeibare Biopsie

Dit project werd geselecteerd dankzij een partnerschap met het ITCC via een open aanbestedingsprocedure. Negen Europese projecten dienden een verzoek in en werden door vier vermaarde Amerikaanse deskundigen beoordeeld. KickCancer koos de twee beste projecten, waaronder dit project.

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Deze techniek noemt men ‘vloeibare biopsie’ met als doel kankercellen in het bloed op te sporen in plaats van een tumor biopsie te doen via een chirurgische ingreep.

Dit project werd geselecteerd dankzij een partnerschap met het ITCC via een open aanbestedingsprocedure. Negen Europese projecten dienden een verzoek in en werden door vier vermaarde Amerikaanse deskundigen beoordeeld. KickCancer koos de twee beste projecten, waaronder dit project.

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Deze techniek noemt men ‘vloeibare biopsie’ met als doel kankercellen in het bloed op te sporen in plaats van een tumor biopsie te doen via een chirurgische ingreep.

Deze studie wordt geleid door het “Institute of Cancer Research” (Londen, Verenigd Koninkrijk). Dit kenniscentrum vergelijkt een beperkt aantal bloedstalen reeds verzameld van rhabdomyosarcoom patiënten uit verschillende laboratoria in Europa met de klinische data van elke betrokken patiënt.

Dit project test het opsporen van een rhabdomyosarcoom-specifiek DNA in het bloed en linkt de hoeveelheid hiervan over een bepaalde tijd, met hoe patiënten reageerden op hun behandeling. Positieve resultaten zouden de weg kunnen effenen om bloedtesten van rhabdomyosarcoom patiënten te integreren bij de volgende klinische studie van de “European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group”(EpSSG).

Dit project is een mooi voorbeeld van een intra-Europese samenwerking omdat laboratoria uit verschillende landen deelnemen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland en Nederland.

Uiteindelijk kan dit project, bij rhabdomyosarcoom patiënten, leiden tot het aantonen dat een bloedtest op zijn minst enkele beeldvormingen kan vervangen.

Stand van zaken: de projecten werden opgestart in oktober 2018 en zullen 12 maanden lopen. De definitieve activiteitenverslagen zullen opgesteld worden in december 2019.

Vloeibare Biopsie

  • Financiering: 150 000
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 1 jaar
  • Land: Frankrijk, VK, Italië, Zwitserland & Nederland
  • Ziekte: Rhabdomyosarcoom
  • Status: Lopend
Steun