FIGHT KIDS CANCER

Dit is een van de resultaten waar we het meest trots op zijn.


FIGHT KIDS CANCER is een gezamenlijk initiatief van KickCancer, Imagine for Margo (Frankrijk) en de Stichting Kriibskrank Kanner (Luxemburg) met als doel de meest innovatieve behandelingen te bevorderen dankzij samenwerking en financiering op Europese niveau van onderzoek tegen kinderkanker. FIGHT KIDS CANCER roept op en houdt zicht op het indienen van jaarlijkse projecten.


In 2020 resulteerde de eerste oproep voor FIGHT KIDS CANCER-projecten in de selectie van zes innovatieve Europese onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van 3.080.000 €, waarvan KickCancer 800.000 € financiert. Deze projecten werden door onafhankelijke internationale experts verkozen en hebben als doel grote vooruitgang te boeken in de kennis en behandeling van:


- Hooggradige gliomen (hersentumoren – 2 projecten: een klinische studie en een translationeel project)

- Acute myeloïde leukemieën (AML)

- Rhabdoïde tumoren

- Osteosarcomen

- Neuroblastomen


De tweede oproep tot het indienen van projecten is aan de gang en zal resulteren in een nieuwe selectie van innovatieve projecten voor een bedrag van 3 miljoen euro.


In België, Frankrijk en Luxemburg en andere toekomstige Europese landen is het de organisatie van onze solidaire en familiale loopwedstrijden die ons in staat stellen onze programma’s te financieren. Indien we kunnen vertrou- wen op een toename van het aantal deelnemers en de mobilisatie, zal het bedrag dat aan de onderzoekers wordt geschonken evenredig toenemen.


Neem deel aan RUN TO KICK 2021 al lopend, sprintend, door een vriend te steunen of ons te sponsoren en help mee kinderkanker een kopje kleiner maken!

FIGHT KIDS CANCER

  • Financiering: 3 000 000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: Terugkerend op een jaarlijks basis
  • Land: Europa
  • Ziekte: Alle soorten kankers
  • Status: Lopend
Steun