Europese oproep voor onderzoeksprojecten

KickCancer’s strategie is nog steeds om een Europese ambitie voor onderzoek te stimuleren in de pediatrische oncologie.

Tegenwoordig wordt onderzoek vaak gefinanceerd op nationaal vlak of door verschillende netwerken. Wanneer goede doelen fondsen verwerven, gaan ze zelf op zoek naar projecten die geëvolueerd worden door ofwel een intern wetenschappelijk comité ofwel door een ad hoc peer review proces. Enkele grotere oproepen voor dergelijke projecten worden georganiseerd, maar deze zijn voornamelijk gericht op nationale projecten. 

We willen het beter doen. We geloven inderdaad dat de meest belovende projecten  geselecteerd en gefinancierd moeten worden, vanwaar ze ook komen: we kunnen onszelf geen beperking opleggen om enkel fondsen te verwerven voor nationale projecten of enkele netwerken. We willen simpelweg de beste projecten vinden. 

We willen ook de collaboratie aanmoedigen tussen de grootste academische laboratoria en de meest creatieve en innovatieve projecten van kleinere onderzoeksteams… Onze zoektocht naar projecten moet volledig openbaar zijn voor elk academisch onderzoeksteam in Europa. 

Met deze reden hebben enkele verworven fondsen gespaard zodat we een publieke Europese oproep voor onderzoeksprojecten kunnen starten. Om een dergelijke aanbesteding succesvol te maken, moeten we een significant aantal fondsen verwerven om er zeker van te zijn dat de beste (academische) onderzoekteams gemotiveerd zijn om deel te nemen.

Daarom willen we geld blijven inzamelen om het deel van KickCancer te laten stijgen in deze publieke oproep en daarom werken we ook aan dit project met twee andere Europese goede doelen, zoals we aan het overleggen zijn om onze fondsen samen te brengen om de oproep te vergroten.

Door deze oproep te vergroten, zal niet enkel de ambitie voor Europese onderzoeksprojecten in de pediatrische oncologie toenemen; het zal ook enige moeite van onderzoekers besparen, die soms te veel tijd besteden aan het zoeken van bronnen voor fondsenwerving en het invullen van aanvraagformulieren. Het doel is om de weg vooruit te leiden naar een one-stop-shop.

Deze projectoproep zal van start gaan in de loop van 2019 en we hopen dat het de ambitie van Europese onderzoekers naar een hoger en sensationeel niveau tilt op het gebied van kinderoncologie.

Objectieven

90%
Doel: 600 000 euro
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun