Een molecuul om neuroblastomen te saboteren!

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2020. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2020 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Ontdek de video van het project.

Een neuroblastoom is een tumor die vooral bij jonge kinderen voorkomt en afkomstig is van zenuwcellen die zich in de buik of naast de wervelkolom bevinden. De overlevingskansen voor kinderen met de agressieve vorm van deze ziekte zijn zeer klein. Bovendien hebben kinderen die de ziekte overleven op latere leeftijd vaak gezondheidsproblemen als gevolg van de behandeling.

De onderzoekers van de projecten hebben onlangs een belangrijk eiwit geïdentificeerd, aangeduid als RRM2, en waarvan de tumor afhankelijk is om te blijven groeien.

In dit "RESTRAIN"-project, zullen de onderzoekers muis- en zebravisjes gebruiken om de degradatie van het RRM2-eiwit te veroorzaken met als doel ons begrip van de rol van RRM2 tijdens de vorming van neuroblastoomtumoren te verbeteren. Deze nieuwe preklinische modellen zullen ook worden onderzocht om synergetische nieuwe geneesmiddelenstrategieën te identificeren door gebruik te maken van beschikbare kleine moleculen.

Daarnaast is het de bedoeling om zoveel mogelijk andere eiwitten te ontdekken die samen met RRM2 een cruciale rol spelen in neuroblastoomcellen en als nieuwe doelwitten voor een toekomstige behandeling kunnen dienen.


Dit project is gericht op het identificeren van nieuws behandelingsmogelijkheden voor kinderen met een neuroblastoom. Als de conclusies van de studie overtuigend zijn, zal het project dus alle kinderen (Belgische, Europese en andere) ten goede komen.

Een molecuul om neuroblastomen te saboteren!

  • Financiering: 500 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: België & Verenigd Koningrijk
  • Ziekte: Neuroblastoom
  • Status: Lopend

Other Projects