De nieuwste technologie om een agressieve hersentumor te kraken

Dit project werd geselecteerd in het kader van onze Europese oproep, FIGHT KIDS CANCER 2020. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door Imagine for Margo, Kriibskrank Kanner Fondatioun en KickCancer.

Het is dankzij jouw deelname aan RUN TO KICK 2020 dat dit innovatieve project wordt gefinancierd!

Ontdek de video van het project.

Onderzoekers hebben onlangs een nieuw subtype tumor van het centrale zenuwstelsel geïdentificeerd: de hooggradige neuroepitheliale tumor met een BCOR-alteratie (CNS HGNET-BCOR). Deze tumor heeft duidelijke moleculaire kenmerken, is zeer agressief en heeft een slechte klinische prognose.

Tot op heden kennen we de onderliggende oorzaken van dit type tumor niet en er bestaan geen effectieve behandelingen.

Het samenwerkingsproject POBCORN beoogt een diepgaand onderzoek naar de biologie van het CZS HGNET-BCOR met behulp van geavanceerde moleculaire technologieën.

Een “multi-omics” benadering zal worden gebruikt om ons begrip van dit type tumor op verschillende niveaus te verbeteren:

- Patiëntenstratificatie (of -classificatie) en

- Identificatie van nieuwe behandelingsmethoden (op basis van deze nieuwe stratificatie)

Een “multi-omics” benadering betekent dat verschillende instrumenten worden gebruikt om tumorweefsel vanuit verschillende hoeken te analyseren. Deze omvatten:

- Genomics (gentranscriptie)

- Epigenomics (epigenetische analyse – zie EpiRT project voor uitleg hierover) transcriptomics (transcriptanalyse van het gen of hoe elke gentranscriptie leidt tot de aanmaak van eiwitten)

- ...

Zodra dit nieuw geïdentificeerde tumortype beter gekarakteriseerd is, zal de studie in een preklinische setting verschillende geneesmiddelen testen die potentiële beloftes laten zien om de behandeling voor die kinderen met een slechte prognose te verbeteren.

Samengevat is het doel van POBCORN het identificeren van gebeurtenissen die leiden tot tumorgroei en potentiële therapeutische doelwitten.

Daarnaast tracht dit project ook een eerste translationele leidraad te geven voor de behandeling van CNS HGNET-BCOR-patiënten in toekomstige klinische studies. De BCOR-alteratie wordt vooral gevonden in tumoren van het centrale zenuwstelsel zoals glioblastoma, medulloblastoma, ependymoma maar ook in duidelijke celsarcoom, acute myeloïde leukemie en retinoblastoma. Op langere termijn zullen deze laatste patiënten ook baat hebben bij deze bevindingen.


Dit project is gericht op het identificeren van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor kinderen met een rhabdoïde tumor. Als de conclusies van de studie overtuigend zijn, zal het project alle kinderen (Belgische, Europese en andere) ten goede komen.


De nieuwste technologie om een agressieve hersentumor te kraken

  • Financiering: 498 000€
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 2 jaar
  • Land: Oostenrijk & Duitsland
  • Ziekte: Hersentumoren
  • Status: Lopend

Other Projects