Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

EPSSG, de Europese studiegroep van onco-pediaters gespecialiseerd in de wekedelensarcomen, heeft net grootschalige klinische studies over het rhabdomyosarcoma achter de rug. Deze studies liepen van 2005 tot de laatste patiënten in december 2016 en verschaffen moleculaire, genetische en klinische informatie over 2 000 patiënten.

KickCancer wil het EPSSG ondersteunen bij de data-analyse van al deze gegevens door de loonkosten van een data manager gedurende 3 jaar op zich te nemen. De diepgaande analyse van deze gegevens zal leiden tot het valideren van een nieuwe uniforme classificatiemethode op internationaal vlak. Deze nieuwe classificatie zal bijdragen tot een betere ondersteuning van de patiënten op basis van hun risicogroep.

Eerste resultaten: twee subgroepen van patiënten werden al veranderd van risicogroep. Concreet betekent dit dat met het nieuwe behandelingsprotocol een eerste categorie van kinderen verplaatst werd van “hoog risico” naar “normaal”. Dit verantwoord het gebruik van minder zware behandelingen in de hoop bijwerkingen op lange termijn te verminderen. Een tweede categorie patiënten werd naar een hogere risico- groep verplaatst en krijgt een zwaardere behandeling in de hoop hun genezingskansen te verhogen.

Vooruitgang en volgende stappen: twee tussentijdse rapporten zullen gepubliceerd worden tussen april 2019 en 2020; een eindverslag van dit project wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

  • Financiering: 93.000 euro
    Meer dan 85% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 15% gaat naar administratie.
  • Looptijd: 3 jaar
  • Land: Europa
  • Ziekte: Rhabdomyosarcoom
  • Status: Lopend
Steun