Een data manager voor een Europese vereniging van dokters

EPSSG, de Europese studiegroep van onco-pediaters gespecialiseerd in de wekedelensarcomen, heeft net grootschalige klinische studies over het rhabdomyosarcoma achter de rug. Deze studies liepen van 2005 tot de laatste patiënten in december 2016 en verschaffen moleculaire, genetische en klinische informatie over 2 000 patiënten.

 

KickCancer wil het EPSSG ondersteunen bij de data-analyse van al deze gegevens door de loonkosten van een data manager gedurende 3 jaar op zich te nemen. De diepgaande analyse van deze gegevens zal leiden tot het valideren van een nieuwe uniforme classificatiemethode op internationaal vlak. Deze nieuwe classificatie zal bijdragen tot een betere ondersteuning van de patiënten op basis van hun risicogroep. 

 

Eerste resultaten: twee subgroepen van patiënten werden al veranderd van risicogroep. Concreet betekent dit dat met het nieuwe behandelingsprotocol een eerste categorie van kinderen verplaatst werd van “hoog risico” naar “normaal”. Dit verantwoord het gebruik van minder zware behandelingen in de hoop bijwerkingen op lange termijn te verminderen. Een tweede categorie patiënten werd naar een hogere risico- groep verplaatst en krijgt een zwaardere behandeling in de hoop hun genezingskansen te verhogen. 

 

Vooruitgang en volgende stappen: twee tussentijdse rapporten zullen gepubliceerd worden tussen april 2019 en 2020; een eindverslag van dit project wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. 

 

Objectieven

100%
Doel: 93.000 euro op 3 jaar tijd
Meer dan 95% van uw gift gaat naar de financiering van onderzoek en de ondersteuning van onze belangenbehartiging, minder dan 5% gaat naar administratie.
Steun

Onze andere projecten

Vloeibare Biopsie

Voor kinderen met een rhabdomyosarcoom zijn er regelmatig medische beeldvormingen zoals MRI nodig, om na te gaan of de behandeling aanslaat of om te zien of de patiënt in remissie blijft. Bij sommige types kanker, maar niet bij een rhabdomyosarcoom, werd er reeds aangetoond dat het klinisch interessant is om abnormaal DNA (vrijgegeven door een kanker) in de bloedbaan te onderzoeken.

Ontdek het project
91%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een betere behandeling voor een ongeneeselijke hersentumor

Hersentumoren zijn de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met tumoren. Gliomen zijn de meest frequente en meest fatale soort waarbij het diffuus intrinsiek ponsglioom (of DIPG) de meest kwaadaardige vorm is, universeel niet te genezen en slechts enkele patiënten die 2 jaar na de diagnose overleven.

Ontdek het project
100%
150 000 op 1 jaar tijd
Steun

Een coördinatiecel voor klinisch onderzoek in België

De Belgische Vereniging voor Kinderoncologie (BSPHO) beschikt momenteel niet over voldoende interne middelen om haar deelname aan Europees klinisch onderzoek op lange termijn te ondersteunen. KickCancer verbindt zich ertoe om de eerste 100.000€ die jaarlijks opgehaald zal worden met RUN TO KICK toe te kennen aan de financiering van de opstart van deze coördinatiecel.

Ontdek het project
100%
100 000 euro per jaar
Steun

Europese oproep voor onderzoeksprojecten

Tegenwoordig wordt onderzoek vaak gefinanceerd op nationaal vlak of door verschillende netwerken. Wanneer goede doelen fondsen verwerven, gaan ze zelf op zoek naar projecten die geëvolueerd worden door ofwel een intern wetenschappelijk comité ofwel door een ad hoc peer review proces. Enkele grotere oproepen voor dergelijke projecten worden georganiseerd, maar deze zijn voornamelijk gericht op nationale projecten.

Ontdek het project
90%
600 000 euro
Steun