Winners' Cup

Sinds 2017 organiseert Inter Milaan een voetbaltoernooi waar teams van tieners en jongvolwassenen die kanker hebben overwonnen het tegen elkaar opnemen.

Het toernooi wordt georganiseerd om de aandacht te vestigen op de specifieke situatie van adolescenten en jongvolwassenen (15 tot 24 of 26 jaar). Tussen de kinderjaren en de volwassen leeftijd zijn de voorzieningen voor patiënten vaak minder aangepast aan hun psychosociale noden. Bovendien worden ze soms ook opgevolgd in afdelingen die niet gespecialiseerd zijn in pediatrische tumoren.

Als gevolg daarvan hebben sommige adolescenten en jongvolwassenen minder kans op herstel dan jonge kinderen met dezelfde kanker.

Bovendien is het ook waardevol om lotgenoten de kans te geven hun ervaringen met elkaar te delen.

Other Actions